อักษรบูฮิดหรือมังยัน พัฒนามาจากอักษรกวิของชวา บาหลี และสุมาตรา ซึ่งมาจากอักษรปัลลวะอีกทีหนึ่ง อักษรนี้ยังใช้อยู่ในฟิลิปปินส์ โดยชาวบูฮิดในมินโดโร เขียนจากซ้ายไปขวา ในแนวนอน อักษรแต่ละตัวมีเสียงสระเกาะอยู่ และจะเปลี่ยนเสียงสระเมื่อเพิ่มเครื่องหมายบนพยัญชนะ

อักษรบูฮิด
Buhid script sample.svg
ชนิดอักษรสระประกอบ
ภาษาพูดภาษาบูฮิด
ช่วงยุคประมาณ พ.ศ. 1843 (ค.ศ. 1300)–ปัจจุบัน
ระบบแม่
ระบบพี่น้องอักษรบาหลี
อักษรบาตัก
อักษรบายบายิน
อักษรฮานูโนโอ
อักษรชวา
อักษรลนตารา
อักษรซุนดา
Rencong
อักษรเรชัง
อักษรตักบันวา
ช่วงยูนิโคดU+1740–U+175F
ISO 15924Buhd
บทความนี้มีสัญลักษณ์สัทศาสตร์สัทอักษรสากล หากไม่มีการสนับสนุนเร็นเดอร์ที่เหมาะสม คุณอาจเห็นเครื่องหมายคำถาม กล่อง หรือสัญลักษณ์อื่นแทนอักขระยูนิโค้ด

ใช้เขียนแก้ไข

ยูนิโคดแก้ไข

บูฮิด
Unicode.org chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+174x
U+175x                        


อ้างอิงแก้ไข