มินโดโร (ตากาล็อก: Mindoro) เป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 7 ของประเทศฟิลิปปินส์ ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะลูซอน ทิศตะวันตกจดทะเลจีนใต้ ทิศใต้จดทะเลลูซู ทิศเหนือแยกจากเกาะลูซอนโดยช่องแคบเวอร์เด ทิศตะวันออกแยกจากเกาะตาบลัสและเกาะอื่น ๆ โดยช่องแคบตาบลัส และด้านตะวันตกเฉียงใต้แยกจากหมู่เกาะกาลามีอันโดยช่องแคบมินโดโร

มินโดโร
แผนที่ของเกาะมินโดโร
แผนที่ของเกาะมินโดโร
ภูมิศาสตร์
มินโดโร ตั้งอยู่ใน ฟิลิปปินส์
มินโดโร
ที่ตั้ง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กลุ่มเกาะ หมู่เกาะฟิลิปปินส์

เกาะหลัก Luzon, Mindanao, Mindoro, Palawan

อันดับขนาด 74th

จุดสูงสุด Halcon
การปกครอง
Philippines
Province Occidental Mindoro, Oriental Mindoro
เมืองใหญ่สุด Calapan (105,910)

ประชากรศาสตร์
จำนวนประชากร 1,062,000 (ในปี 2000)

ชนพื้นเมือง Mangyan, Tagalog

ชาวจีนรู้จักเกาะนี้ก่อนที่สเปนจะเดินทางมาถึงใน ค.ศ. 1570 สหรัฐอเมริกาเข้ายึดครองใน ค.ศ. 1901 ญี่ปุ่นเข้ายึดครองระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองใน ค.ศ. 1944 และสหรัฐอเมริกายึดคืนมาได้