ภาษาบูฮิด เป็นภาษาที่พูดโดยชาวมังยัน ในจังหวัดมินโดโร ฟิลิปปินส์ แบ่งเป็นสำเนียงตะวันออกและตะวันตก มีตัวอักษรเป็นของตนเองคืออักษรบูฮิด

ภาษาบูฮิด
ประเทศที่มีการพูดฟิลิปปินส์
ภูมิภาคจังหวัดมิมาโร
จำนวนผู้พูด8,000 คน  (ไม่พบวันที่)
ตระกูลภาษา
ระบบการเขียนอักษรบูฮิด
รหัสภาษา
ISO 639-3bku