อักษรกันนาดาโบราณ

อักษรกันนาดาโบราณ บางครั้งเรียก อักษรกันนาดา-เตลุกุ ความแตกต่างระหว่างอักษรกันนาดาโบราณ กับ อักษรกันนาดาและอักษรเตลูกู ในปัจจุบันเริ่มปรากฏเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 13 และเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ที่ระบบการพิมพ์เริ่มเข้าสู่อินเดีย อย่างไรก็ตาม อักษรเตลูกูและอักษรกันนาดา ยังคล้ายคลึงกันมาก บางครั้งเรียกอักษรกันนาดาโบราณว่า อักษรกานารีสโบราณ

ใช้เขียนแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข