อักษรเลปชา (Lepcha หรือ Róng script) ประดิษฐ์โดยทิดูง เมน ซาลอง ในราว พ.ศ. 2200 ซึ่งอาจได้รับอิทธิพลจากการเผยแพร่ศาสนาพุทธ ปัจจุบันใช้ในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ตำราเรียน กวีนิพนธ์และการละคร พยัญชนะทุกตัวมีเสียงอะ เว้นช่องว่างระหว่างคำ

อักษรเลปชา
คำว่า "อักษรเลปชา" ในอักษรและภาษาเลปชา
ชนิดอักษรสระประกอบ
ภาษาพูดภาษาเลปชา
ช่วงยุคประมาณ ค.ศ. 1700-ปัจจุบัน
ระบบแม่
ระบบลูกอักษรลิมบู
ระบบพี่น้องอักษรพักส์-ปา
ช่วงยูนิโคดU+1C00-U+1C4F
ISO 15924Lepc
[a] ยังไม่ยืนยันอย่างเป็นทางการ.
บทความนี้มีสัญลักษณ์สัทศาสตร์สัทอักษรสากล หากไม่มีการสนับสนุนเร็นเดอร์ที่เหมาะสม คุณอาจเห็นเครื่องหมายคำถาม กล่อง หรือสัญลักษณ์อื่นแทนอักขระยูนิโค้ด

ใช้เขียน แก้

ยูนิโคด แก้

เลปชา
Unicode.org chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+1C0x
U+1C1x
U+1C2x
U+1C3x       ᰿
U+1C4x      


อ้างอิง แก้