อักษรสิทธัม

อักษรสิทธัม 𑖭𑖰𑖟𑖿𑖠𑖽 (สันสกฤต: सिद्धं สิทธํ หมายถึง ทำให้สำเร็จหรือสมบูรณ์แล้ว, อังกฤษ: Siddham script, ทิเบต: སིད་དྷཾ།; จีน: 悉曇文字; พินอิน: Xītán wénzi; ญี่ปุ่น: 梵字, บนจิ) เป็นชื่ออักษรแบบหนึ่งของอินเดียตอนเหนือ ที่นิยมใช้เขียนภาษาสันสกฤต มีที่มาจากอักษรพราหมี โดยผ่านการพัฒนาจากอักษรคุปตะ ซึ่งก่อให้เกิดเป็นอักษรเทวนาครีในเวลาต่อมา และเกิดเป็นอักษรอื่นๆ จำนวนมากในเอเชีย เช่น อักษรทิเบต เป็นต้น อักษรสิทธัมเผยแพร่พร้อมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาจากอินเดียเข้าไปสู่จีนและญี่ปุ่นตามลำดับ ตั้งแต่ พ.ศ. 1349 โดยคูไก (空海) ผู้เรียนภาษาสันสกฤตและศาสนาพุทธจากจีน ในญี่ปุ่นเรียกอักษรนี้ว่า "บนจิ" เขียนจากซ้ายไปขวา แนวนอน ปัจจุบันอักษรสิทธัมยังคงใช้ในการประกอบพิธีกรรมของนิกายชิงงง (真言宗, มนตรยาน) ในประเทศญี่ปุ่น

อักษรสิทธัม
Siddham.svg
คำว่า สิทฺธํ ในอักษรสิทธัม
ชนิดอักษรสระประกอบ
ภาษาพูดภาษาสันสกฤต
ช่วงยุคประมาณ ค.ศ. 550 – ประมาณ ค.ศ. 1200 ในประเทศอินเดีย และถึงปัจจุบันในเอเชียตะวันออก
ระบบแม่
ระบบลูก
ระบบพี่น้องอักษรนาครี, อักษรศารทา, อักษรไภกษุกี
ช่วงยูนิโคดU+11580-U+115FF

Final Accepted Script Proposal

Variant Forms
ISO 15924Sidd

สระแก้ไข

รูปสระลอย อักษรสิทธัม เทียบอักษรไทย เทียบอักษรโรมัน รูปสระจม ประสมกับ
พยัญชนะ กฺย ( )
รูปสระลอย อักษรสิทธัม เทียบอักษรไทย เทียบอักษรโรมัน รูปสระจม ประสมกับ
พยัญชนะ กฺย ( )
  𑖀 a     𑖁 อา ā  
  𑖂 อิ i     𑖃 อี ī  
  𑖄 อุ u     𑖅 อู ū  
  𑖊 เอ e     𑖋 ไอ ai  
  𑖌 โอ o     𑖍 เอา au  
  𑖀𑖽 อํ aṃ     𑖀𑖾 อะห์ aḥ  
รูปสระลอย อักษรสิทธัม เทียบอักษรไทย เทียบอักษรโรมัน รูปสระจม ประสมกับ
พยัญชนะ กฺย ( )
รูปสระลอย อักษรสิทธัม เทียบอักษรไทย เทียบอักษรโรมัน รูปสระจม ประสมกับ
พยัญชนะ กฺย ( )
  𑖆     𑖇 ฤๅ
  𑖈   𑖉 ฦๅ
Alternative forms
 
𑖀𑖲 อา ā
 
𑗘 อิ i
 
อิ i
 
𑗚 อี ī
 
อี ī
 
𑗛 อุ u
 
อู ū
 
โอ o
 
เอา au
 
𑖀𑖼 อํ aṃ

พยัญชนะแก้ไข

เสียงพยัญชนะหยุด เสียงพยัญชนะเปิด เสียงพยัญชนะเสียดแทรก
อโฆษะ สิถิล อโฆษะ ธนิต โฆษะ สิถิล โฆษะ ธนิต นาสิก
กัณฐชะ   𑖮 ห h
Velar   𑖎 ก k   𑖏 ข kh   𑖐 ค g   𑖑 ฆ gh   𑖒 ง
ตาลุชะ   𑖓 จ c   𑖔 ฉ ch   𑖕 ช j   𑖖 ฌ jh   𑖗 ญ ñ   𑖧 ย y   𑖫 ศ ś
มุทธชะ   𑖘 ฏ   𑖙 ฐ ṭh   𑖚 ฑ   𑖛 ฒ ḍh   𑖜 ณ   𑖨 ร r   𑖬 ษ
ทันตชะ   𑖝 ต t   𑖞 ถ th   𑖟 ท d   𑖠 ธ dh   𑖡 น n   𑖩 ล l   𑖭 ส s
โอฏฐชะ   𑖢 ป p   𑖣 ผ ph   𑖤 พ b   𑖥 ภ bh   𑖦 ม m
ทันโตฏฐชะ   𑖪 ว v
Conjuncts in alphabet
  𑖎𑖿𑖬 kṣ   𑖩𑖿𑖩𑖽 llaṃ
Alternative forms
 
ch
 
j
 
ñ
 
 
ṭh
 
ḍh
 
ḍh
 
 
 
th
 
th
 
dh
 
n
 
m
 
ś
 
ś
 
v

ระเบียงภาพแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  • John Stevens. Sacred Calligraphy of the East. (Boston: Shambala, 1995)
  • Taikō Yamasaki. Shingon: Japanese Esoteric Buddhism. (Fresno: Shingon Buddhist International Institute, 1988)
  • อักษรสิทธัม