อักษรสิทธัม

อักษรสิทธัม (สันสกฤต: सिद्धं สิทธํ หมายถึง ทำให้สำเร็จหรือสมบูรณ์แล้ว, อังกฤษ: Siddham script, ทิเบต: སིད་དྷཾ།; จีน: 悉曇文字; พินอิน: Xītán wénzi; ญี่ปุ่น: 梵字, บนจิ) เป็นชื่ออักษรแบบหนึ่งของอินเดียตอนเหนือ ที่นิยมใช้เขียนภาษาสันสกฤต มีที่มาจากอักษรพราหมี โดยผ่านการพัฒนาจากอักษรคุปตะ ซึ่งก่อให้เกิดเป็นอักษรเทวนาครีในเวลาต่อมา และเกิดเป็นอักษรอื่นๆ จำนวนมากในเอเชีย เช่น อักษรทิเบต เป็นต้น อักษรสิทธัมเผยแพร่พร้อมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาจากอินเดียเข้าไปสู่จีนและญี่ปุ่นตามลำดับ ตั้งแต่ พ.ศ. 1349 โดยกูไก ผู้เรียนภาษาสันสกฤตและศาสนาพุทธไปจากจีน ในญี่ปุ่นเรียกอักษรนี้ว่า บนจิ เขียนจากซ้ายไปขวา แนวนอน ปัจจุบันอักษรสิทธัมยังคงใช้ในการประกอบพิธีกรรมของนิกายชินงน (มนตรยาน) ในประเทศญี่ปุ่น

อักษรสิทธัม
Siddham.svg
คำว่า "สิทฺธํ" (Siddhaṃ) ในอักษรสิทธัม
ชนิดอักษรสระประกอบ
ภาษาพูดภาษาสันสกฤต ภาษาบาลี
ช่วงยุคc. 550 - c. 1200 ในประเทศอินเดีย และถึงปัจจุบันในเอเชียตะวันออก
ระบบแม่
ระบบลูก
ระบบพี่น้องอักษรนาครี
อักษรศารทา
ช่วงยูนิโคดU+11580-U+115FF

Final Accepted Script Proposal

Variant Forms
ISO 15924Sidd

สระแก้ไข

รูปสระลอย เทียบอักษรไทย เทียบอักษรโรมัน รูปสระจม ประสมกับ
พยัญชนะ กฺย ( )
รูปสระลอย เทียบอักษรไทย เทียบอักษรโรมัน รูปสระจม ประสมกับ
พยัญชนะ กฺย ( )
  a     อา ā  
  อิ i     อี ī  
  อุ u     อู ū  
  เอ e     ไอ ai  
  โอ o     เอา au  
  อํ aṃ     อะ aḥ  
รูปสระลอย เทียบอักษรไทย เทียบอักษรโรมัน รูปสระจม ประสมกับ
พยัญชนะ กฺย ( )
รูปสระลอย เทียบอักษรไทย เทียบอักษรโรมัน รูปสระจม ประสมกับ
พยัญชนะ กฺย ( )
     
    ฦๅ
Alternative forms
 
อา ā
 
อิ i
 
อิ i
 
อี ī
 
อี ī
 
อุ u
 
อู ū
 
โอ o
 
เอา au
 
อํ aṃ

พยัญชนะแก้ไข

เสียงพยัญชนะหยุด เสียงพยัญชนะเปิด เสียงพยัญชนะเสียดแทรก
อโฆษะ สิถิล อโฆษะ ธนิต โฆษะ สิถิล โฆษะ ธนิต นาสิก
กัณฐชะ  h
Velar  k  kh  g  gh  
ตาลุชะ  c  ch  j  jh  ñ  y  ś
มุทธชะ    ṭh    ḍh    r  
ทันตชะ  t  th  d  dh  n  l  s
โอฏฐชะ  p  ph  b  bh  m
ทันโตฏฐชะ  v
Conjuncts in alphabet
  kṣ   llaṃ
Alternative forms
 
ch
 
j
 
ñ
 
 
ṭh
 
ḍh
 
ḍh
 
 
 
th
 
th
 
dh
 
n
 
m
 
ś
 
ś
 
v

ระเบียงภาพแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  • John Stevens. Sacred Calligraphy of the East. (Boston: Shambala, 1995)
  • Taikō Yamasaki. Shingon: Japanese Esoteric Buddhism. (Fresno: Shingon Buddhist International Institute, 1988)
  • อักษรสิทธัม