ชาวคีตันมีอำนาจปกครองแมนจูเรียในช่วง พ.ศ. 1459 – 1668 มีอักษรใช้ 2 แบบ เรียกอักษรใหญ่ และอักษรเล็ก อักษร 2 ชนิด ใช้มาด้วยกัน

ลักษณะ

แก้
  • อักษรใหญ่ ใช้เมื่อราวพ.ศ. 1463 เขียนในแนวตั้งจากบนลงล่าง อักษรบางตัวมาจากอักษรจีน ในขณะที่อักษรส่วนใหญ่ประดิษฐ์ขึ้นเอง
  • อักษรเล็ก ประดิษฐ์เมื่อพ.ศ. 1468 โดยเดียลา นักวิชาการชาวคีตัน ซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรอุยกูร์ มี 370 ตัว มีทั้งอักษรพยางค์ และแทนค่าการออกเสียง

ใช้เขียน

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้