บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

แมนจูเรีย (จีนตัวย่อ: 满洲; จีนตัวเต็ม: 滿洲; พินอิน: Mǎnzhōu) เป็นแคว้นหนึ่งทางเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ในบางบริบทอาจหมายถึงแคว้นหนึ่งของประเทศจีน[1][2][3] (ปัจจุบันเรียกว่าจีนตะวันออกเฉียงเหนือ (จีนตัวย่อ: 东北; จีนตัวเต็ม: 東北; พินอิน: Dōngběi) ) หรือครอบคลุมถึงประเทศรัสเซีย ดินแดนนี้เป็นถิ่นอาศัยของชาวเซียนเปย์ ชาวชี่ตัน และชาวแมนจู (ชื่อแคว้นมาจากชื่อชนกลุ่มนี้) ซึ่งสถาปนารัฐของตนขึ้นหลายรัฐในดินแดนนี้

แมนจูเรีย
Manchuria.png
ชื่อจีน
จีนตัวย่อ 满洲
จีนตัวเต็ม 滿洲
ชื่อญี่ปุ่น
คันจิ 満州
ชื่อรัสเซีย
รัสเซีย Маньчжурия
โรมัน Man'chzhuriya

ประวัติแก้ไข

ในอดีต แมนจูเรียเป็นชาติเอกราชที่มีเชื้อสายชาวแมนจู มีอิทธิพลในประเทศจีนสมัยราชวงศ์ชิงหรือฉิง ซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่มาปกครองจีน ต่อมาถูกกำจัดในข้อหาที่ทำให้ชาวจีนเดือดร้อน ไม่เอาใจใส่เท่าที่ควร องค์จักรพรรดิแห่งชิงก็ทรงสำราญพระราชหฤทัยแต่ในวังหลวง คนที่กำจัดคือ ดร.ซุน ยัตเซ็น แล้วสถาปนาจีนฮั่นขึ้นมาอีกครั้ง ต่อมาชาวญี่ปุ่นได้ปลดแอกแมนจูเรียโดยสถาปนาสาธารณรัฐแมนจูกัว ขึ้นมาทำให้จีนไม่พอใจเป็นอย่างมาก เพราะญี่ปุ่นใช้เป็นที่สะสมอาหารและอาวุธในการโจมตีจีน หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง แมนจูเรียได้ถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของจีนจนถึงปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข