เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ

เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ หมายถึง ภูมิภาคย่อยทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปเอเชีย มักประกอบด้วยจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี[1] อย่างไรก็ตาม อาจหมายรวมไปถึง "ไซบีเรียบริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเยนีเซย์เป็นต้นไป และมองโกเลีย"[2]

แผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข