แอคทีฟ เรดิโอ คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
โลโก้สถานีวิทยุ อสมท เอฟเอ็ม 99.0 แอ๊คทีฟ เรดิโอ คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
ชื่อเต็ม สถานีวิทยุ อสมท โมเดิร์น เรดิโอ
เอฟเอ็ม 99.0 เมกะเฮิร์ตซ์ "แอ๊คทีฟ เรดิโอ คลื่นเมืองไทยแข็งแรง"
เจ้าของสถานี บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
ผู้รับสัมปทาน ไม่มี
ผู้บริหาร ยุทธพงศ์ วิชัยดิษฐ (ผู้อำนวยการสถานี)
ความถี่ เอฟเอ็ม 99.0 เมกะเฮิร์ตซ์
รูปแบบรายการ กีฬาและสุขภาพ
พื้นที่กระจายเสียง ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ภาษาที่ใช้ ไทย ไทย
คำขวัญ
สร้างพลังกาย เสริมพลังใจ สนับสนุนพลังปัญญา และความสามัคคี
ที่ตั้งห้องส่ง เลขที่ 63/1 ถนนพระรามที่ 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาที่กระจายเสียง 1 มกราคม พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน
เว็บไซต์ http://www.fm99activeradio.com

คลื่นเมืองไทยแข็งแรง เป็นสถานีวิทยุที่ดำเนินการผลิตโดย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ออกอากาศรายการประเภทกีฬาและสุขภาพ ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง มีพื้นที่การให้บริการอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

การออกอากาศแก้ไข

คลื่นเมืองไทยแข็งแรง ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผ่านทางระบบ FM ความถี่ 99.0 MHz ซึ่งนอกจากจะรับฟังผ่านทางวิทยุ แล้วยังสามารถรับฟังรายการสดทางอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบของ Windows Media Player

ข้อพิพาทแก้ไข

ในปี พ.ศ. 2554 สถานีถูกวิพากษ์วิจารณ์ ต่อกรณี มีการออกโฆษณาเว็บไซต์พนันบอล[1]

การพักออกอากาศชั่วคราวแก้ไข

ทางคลื่นได้พักการออกอากาศชั่วคราวเป็นเวลา 15 วัน ตั้งแต่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 19.00 น. - 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น. อันเนื่องมาจาก มีผู้จัดรายการบางคน ได้รับเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 ซึ่งทางคลื่น ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด

ผู้ดำเนินรายการแก้ไข

ผู้ดำเนินรายการหลักแก้ไข

 • ข่าวกีฬาจากทีมข่าว FM99 (ทุกวันในเวลา 06.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 น. ยกเว้นในวันอาทิตย์จะไม่มีรายการในช่วง 8.00 น.)
 • รอบโลกกีฬา (ทุกวัน เวลา 04.00 - 06.00 น. ยกเว้นมีการบรรยายฟุตบอล อาจจะลดเวลาเหลือ 05.00 - 06.00 น.)
  • ทรงศักดิ์ วรรณวิจิตร
  • ศีลพงษ์ ปสันธนาธร
  • กานต์ พึ่งกัน
  • ศุภโชค นวมนิ่ม
  • ประพนธ์ ปัญหา
 • Healthy Time (ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 06.00 - 07.00 น.)
  • ฐิติรัตน์ พูนศิริชัยกิจ
  • รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก
  • สง่า ดามาพงษ์
 • Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬา และ Morning Talk Weekend บอกเล่าชาวกีฬา สุดสัปดาห์ (ทุกวัน เวลา 07.30 - 09.00 น. สำหรับวันอาทิตย์ ช่วงเวลา 08.00 - 08.30 น. จะถูกคั่นด้วยรายการเทศนาธรรม ถ่ายทอดสัญญาณเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย)
  • ยุทธพงศ์ วิชัยดิษฐ (วันจันทร์ - ศุกร์)
  • สุเทพ คงเปี่ยม (วันอังคาร และ พฤหัสบดี)
  • บัณฑิต ดาวบุตร (วันจันทร์, พุธ และ ศุกร์)
  • ถิรชัย วุฒิธรรม (วันจันทร์ - ศุกร์)
  • ปวีณ วัชรประทีป (วันเสาร์)
  • พรรษิษฐ์ วิชญคุปต์ (วันเสาร์)
  • อำนวยวิทย์ เสมอวงศ์ (วันอาทิตย์)
  • พัชระ ล้อมรื่น (วันอาทิตย์)
 • Golf Trick (ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 10.00 น.)
  • ยุทธพงศ์ วิชัยดิษฐ (วันจันทร์ - อังคาร)
  • ตรีรัฐ สูตะบุตร (วันจันทร์ - อังคาร)
  • วินท์ นิลรังษี (วันพุธ - พฤหัสบดี)
  • วันปีย์ สัจจมาร์ค (วันพุธ - พฤหัสบดี)
  • เฉลิมวงศ์ บวรกีรติขจร (วันศุกร์)
  • คุลิกา ศรีสมฤทธิ์ (วันศุกร์)
  • พงศกร ไชยกุล (วันศุกร์)
 • Active Entertain (ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 11.00 น.)
  • ศิขรินธาร พลายเถื่อน
  • สุภจรรยา สิริพูน
  • พัทธ์ ชนภัณฑารักษ์
  • กีรติ ศุภดิเรกกุล
  • ณัฐษิกรณ์ พึ่งบุญพาณิชย์
  • นาทเขษม วาณิชกมลนันท์
 • MSM Action (ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 - 12.00 น.)
  • กิ่งแก้ว เภตรา
  • นันทขว้าง สิรสุนทร
  • มนต์ชัย ชื่นประภารัตน์
  • นพฤทธิ์ พิศิษฐ์วาณิชย์
 • เกาะกระแสกีฬาไทย กับ กกท. (ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 12.30 - 13.00 น.)
  • อัจฉรา เชิดชู
  • ทรงศักดิ์ วรรณวิจิตร
 • Motor In-Trend (ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00 - 14.00 น.)
  • สมบูรณ์ จันทรร่มลำดวน
  • ณัฐ เสตะจันทน์
  • แคทรียา นิภามณี
 • Color of Life (ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 14.00 - 15.00 น.)
 • Techno For Life (ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 15.00 - 16.00 น.)
  • เชิดศักดิ์ วุฒิพงศ์ไพโรจน์
  • พิศาล ถ้ำอมร
  • อาภรภัส ภู่อารีย์
  • ดร.ภูดิศ ลักษณะเจริญ
 • Sport Guide (ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.00 - 17.30 น. และทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 17.00 - 19.00 น. ยกเว้นมีการถ่ายทอดเสียงสดการบรรยายฟุตบอล จะย่นระยะเวลารายการลงมา)
  • ทพ.พิชัย ปิตุวงศ์ (วันจันทร์ - ศุกร์)
  • จิรายุ จับบาง (วันจันทร์ - ศุกร์)
  • ฤทธิกร การะเวก (วันเสาร์ - อาทิตย์)
  • เจษฎา ศรีวิเศษ (วันเสาร์ - อาทิตย์)
 • 99 Guru (ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.30 - 19.00 น.)
  • ยุทธชัย จิรขวัญฉาย
  • จารุวัฒน์ พริบไหว
  • ศรุต วิทูวินิต
  • อุดมศักดิ์ สุภัทโรภาสพงศ์
 • นินทากีฬาโลก (ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 19.00 - 20.00 น.)
  • จิรบูรณ์ ตระกูลพานิชย์กิจ
  • สมชาย สายลม
  • สยามพงษ์ ผลมาก
  • ทรงศักดิ์ วรรณวิจิตร
 • สปอร์ต วาไรตี้ (ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 20.00 - 21.00 น. เฉพาะวันที่ไม่มีการบรรยายสดฟุตบอล)
  • จารุวัฒน์ พริบไหว (วันจันทร์)
  • บัณฑิต ดาวบุตร (วันจันทร์)
  • อำนวยวิทย์ เสมอวงศ์ (วันอังคาร)
  • รัชนิพงศ์ วรศะริน (วันอังคาร)
  • ถิรชัย วุฒิธรรม (วันพุธ ช่วง Sport Exclusive)
  • พีระณัฐ จำปาเงิน (วันศุกร์ และ วันพุธ ช่วง Sport Exclusive)
  • นันทขว้าง สิรสุนทร (วันพฤหัสบดี ช่วง บ้าบอคอกีฬา)
  • ชไมพร เห็นประเสริฐ (วันพฤหัสบดี ช่วง บ้าบอคอกีฬา)
  • พสิษฐ์ สุทธิกุล (วันศุกร์)
 • เจาะสนามบอลไทย และ เจาะสนามบอลไทยสุดสัปดาห์ (ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 21.00 - 22.00 น. และทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 16.00 - 17.00 น.)
  • ยิ่งลักษณ์ รักสุวรรณ
  • สมยศ แดงยวน
  • พฤทธิคุณ สุนทรนนท์
  • วันกล้า ขวัญแก้ว
  • ณวัฒน์ ไชยองค์การ
  • สุรเดช มั่นวิมล
  • เกริกชัย คุณโฑ
  • ธรรมวัตร เอกฉัตร
  • รัชนิพงศ์ วรศะริน
  • ศุภฤกษ์ สีทองเขียว
  • เกริกเกียรติ แก้ววิมล
 • มวยไทยรายวัน (ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 22.00 - 23.00 น.)
  • มรุต คงประดิษฐ์ (บอม โกลเด้นบอย)
  • ทัศนะเทพ รัตนจันทา (บิ๊กเหนาะ)
  • พินิจ พลขันธ์ (มิสเตอร์ป๋อง)
  • สุรพัศ จารุมณี (เอก ชุมพร)
 • Sport Relax (ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 23.00 - 00.00 น.)
  • กพล ทองพลับ
  • สุวินัย อ่อนสะอาด
  • ยิ่งยศ สวัสดิ์วงศ์ชัย
  • ศรุต วิทูวินิต
  • เทวัฒน์ ทองพลับ
  • ชิตพล ทรัพย์ขำ
  • เพชร มาร์
  • มน มัมมี่
 • 99 Community (ทุกวันอังคาร - เสาร์ เวลา 00.00 - 02.00 น. ยกเว้นหากมีการบรรยายสดฟุตบอล อาจจะจบรายการก่อน)
  • ศุภชัย หนุมาศ (วันอังคาร)
  • เจษฎา ศรีวิเศษ (วันอังคาร)
  • ณรินทร์ภัทร บุณยวีรพันธ์ (วันพุธ)
  • นพดล เชิดชูกุลวงศ์ (วันพุธและวันศุกร์)
  • โภควัฒน์ ดีเจริญ (วันพฤหัสบดี)
  • เพนกวินทร์ แก้วกนกวิจิตร (วันพฤหัสบดี)
  • พสิษฐ์ สุทธิกุล (วันศุกร์และวันเสาร์)
  • พีระณัฐ จำปาเงิน (วันเสาร์)
  • สุวินัย อ่อนสะอาด (วันเสาร์)
 • Football Online (ทุกวันอังคาร - เสาร์ เวลา 02.00 - 04.00 น. เฉพาะวันที่ไม่มีการบรรยายสดฟุตบอล)
  • นพดล เชิดชูกุลวงศ์
  • เพนกวินทร์ แก้วกนกวิจิตร
  • ยุทธชัย จิรขวัญฉาย
  • ชิตพล ทรัพย์ขำ
  • โภควัฒน์ ดีเจริญ
  • พสิษฐ์ สุทธิกุล
  • พฤทธิชัย กุลประสูติ
  • ศุภชัย หนุมาศ
  • ณรินทร์ภัทร บุณยวีรพันธ์
  • ธัชพล ภูยานนท์
 • Morning Love (ทุกวันเสาร์ เวลา 06.00 - 07.00 น.)
  • นิธิศ ไตรพิพิธสิริวัฒน์
  • นพ.คณิน ไตรพิพิธสิริวัฒน์
 • สภาพสุขสุขภาพ (ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 10.00 น.)
  • อ.สง่า ดามาพงษ์
  • ปิยรัตน์ วรพักตร์สิริกุล
  • บุญญาพร มณฑาทิพย์
  • อัจฉรา เชิดชู
  • เปรมพลอย วิชัยดิษฐ
 • แฟนพันธุ์แท้กีฬามวย (ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 11.00 น.)
  • สังเวียน หมัดตรง
  • เล็ก มวยตู้ (นามแฝง)
  • ร้อยตำรวจเอก สมปอง วงศ์สุจินต์
 • บ้านเขาเมืองเรา สุดสัปดาห์ (ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 11.00 - 12.00 น.)
  • ดร.จิตรเกษม งามนิล
  • ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง
 • กิน เที่ยว ช็อป (ทุกวันเสาร์ เวลา 12.30 - 14.00 น.)
  • กิ่งแก้ว เภตรา
  • ฐิตาภา ทรงเผ่า
  • สายชล เกียรติกังวาลไกล
 • เข้าครัวกับแม่หลิ่มแม่แก้ว (ทุกวันเสาร์ เวลา 14.00 - 15.00 น.)
  • กิ่งแก้ว เภตรา
  • นฤมล ทองธรรมชาติ
 • ช่างรู้คู่บ้าน (ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 15.00 - 16.00 น.)
  • สัญชัย ขนาน
  • สำเริง ฤทธิ์พริ้ง
  • สุวิชา พารักษา
 • Sunday Special (ทุกวันอาทิตย์ เวลา 6.00 - 7.00 น.)
  • เปรมพงศ์ วิชัยดิษฐ
  • ศิวา วัตรสิน
 • Variety Travel (ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.30 - 14.00 น.)
 • Crossword Game (ทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.00 - 15.00 น.)
  • ทีมงานสมาคมครอสเวิร์ดเกม, เอแม็ท, คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย
 • Soccer Live Report (ทุกวันเสาร์และทุกวันอาทิตย์ เวลา 18.00 - 04.00 น. หากมีการบรรยายสดฟุตบอล หากไม่มีการบรรยายสดฟุตบอล จะเริ่มต้นในเวลา 21.00 - 04.00 น. ทั้งสองวัน หากอยู่ในช่วงเวลาออมแสงของทวีปยุโรป จะมีการปรับเวลาให้ช้าลงอีกหนึ่งชั่วโมงตามเวลาของทวีปยุโรป เป็น 18.00 - 05.00 และจะมีการบรรยายสดการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยในเกมอย่างเป็นทางการทุกเกมเป็นกรณีพิเศษ และหากมีฟุตบอลรายการที่น่าสนใจแข่งขันในช่วงดึกคืนปกติ จะมีรายการเป็นกรณีพิเศษ)
  • เอก ฮิมสกุล
  • พีระณัฐ จำปาเงิน
  • นพดล เชิดชูกุลวงศ์
  • เพนกวินทร์ แก้วกนกวิจิตร
  • ยุทธชัย จิรขวัญฉาย
  • จารุวัฒน์ พริบไหว
  • ชิตพล ทรัพย์ขำ
  • ศรุต วิทูวินิต
  • อุดมศักดิ์ สุภัทโรภาสพงศ์
  • พสิษฐ์ สุทธิกุล
  • พฤทธิชัย กุลประสูติ
  • โภควัฒน์ ดีเจริญ
  • ณรินทร์ภัทร บุณยวีรพันธ์
  • ศุภชัย จิวะอุดมทรัพย์
  • พฤทธิคุณ สุนทรนนท์
  • สุรเดช มั่นวิมล
  • ธรรมวัตร เอกฉัตร

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข