หม่อมหลวงขาบ กุญชร

พลโท หม่อมหลวงขาบ กุญชร (10 ตุลาคม พ.ศ. 2448 - 19 กันยายน พ.ศ. 2529) อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (จอมพล ป. พิบูลสงคราม)[1] และอดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

พลโท หม่อมหลวง
ขาบ กุญชร
ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว.
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
1 เมษายน พ.ศ. 2497 – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2498
นายกรัฐมนตรี จอมพล ป. พิบูลสงคราม
ก่อนหน้า เชียด อภัยวงศ์
ถัดไป ฉาย วิโรจน์ศิริ
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2505
นายกรัฐมนตรี จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
ก่อนหน้า พลโท อำนวย ไชยโรจน์
ถัดไป พลโท อำนวย ไชยโรจน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 10 ตุลาคม พ.ศ. 2448
วังของกรมพระพิทักษ์เทเวศร์
เสียชีวิต 19 กันยายน พ.ศ. 2529 (80 ปี)
คู่สมรส เทียบ ฤทธาคนี
สินีนาฏ โพธิเวส
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

หม่อมหลวงขาบ กุญชร หรือในอีกชื่อหนึ่งว่า หม่อมหลวงขาบมงคล เกิดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2448 ในวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิทักษเทเวศร์ (วังบ้านหม้อ) เป็นบุตรคนที่ 30 ของพันเอก เจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ (หม่อมราชวงศ์หลาน กุญชร) และหม่อมจันทร์ กุญชร ณ อยุธยา ได้รับประทานนาม "ขาบมงคล" จากพระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพรรณราย พระมารดาใน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

หม่อมหลวงขาบ สมรสครั้งแรกกับ นางสาวเทียบ ฤทธาคนี (2455-2511) ธิดานายพันโท พระยาทัพพสาธก์เสนา (นวม ฤทธาคนี) และคุณหญิงเนย มีบุตร-ธิดา รวม 6 คนคือ

  • ทวีวัฒน์ กุญชร ณ อยุธยา
  • พันตำรวจเอก (พิเศษ) วรวัฒน์ กุญชร ณ อยุธยา
  • อุรัชช์ ลอเรนส์
  • พลโท วิวัฒน์ กุญชร ณ อยุธยา
  • กนิษฐา วิลสัน
  • เทียมแข จรูญโรจน์ ณ อยุธยา สมรสกับไชยา สุริยัน

ภายหลังคุณเทียบ ถึงแก่กรรมแล้ว จึงได้สมรสอีกครั้งกับสินีนาฏ โพธิเวส นักแสดงอาวุโส มีบุตรสาว 3 คน คือ

หม่อมหลวงขาบ ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2529 สิริอายุ 80 ปี 344 วัน

การศึกษาแก้ไข

หม่อมหลวงขาบ ได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนวัดหัวลำโพง ก่อนจะเข้าศึกษาต่อเป็นนักเรียนนายทหารบก ในปี พ.ศ. 2456 และได้รับทุนของกระทรวงกลาโหมให้ไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ แล้วกลับมารับราชการประจำที่ กองพันทหารที่ 2 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์

การทำงานแก้ไข

 
หม่อมหลวงขาบ กุญชร (ที่ 2 จากซ้าย) บันทึกภาพร่วมกับนายทหารอเมริกันและนายทหารจีนคณะชาติ ระหว่างปฏิบัติภารกิจของขบวนการเสรีไทยในประเทศจีน

หม่อมหลวงขาบ บรรจุเข้ารับราชการในยศ "ร้อยตรี" เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2469[2] เป็นผู้มีความสามารถในด้านการทหาร จึงได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เสนาธิการทหาร ทูตฝ่ายทหารประจำสหรัฐอเมริกา ปลัดกระทรวงกลาโหม อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คนแรก[3] และในทางการเมืองยังเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2 ในปี พ.ศ. 2494[4] และโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์อีกด้วย[5]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข