เปิดเมนูหลัก

รายชื่ออาหารพื้นเมืองในจังหวัดภูเก็ต

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

อาหารพื้นเมืองจังหวัดภูเก็ต เป็นอาหารที่เกิดจากการผสมผสานทางวัฒนธรรมของคนจีนฮกเกี้ยน มลายู ไทย เรียกอีกอย่างว่าอาหารบาบ๋าเพอรานากัน มีรสชาติหวานแบบจีน และมีรสเครื่องเทศและความเผ็ดเหมือนอาหารไทยและมลายู อาหารใต้ภูเก็ตจะไม่เผ็ดจัดเหมือนอาหารใต้นครศรีธรรมราชอันเนื่องจากได้รับ อิธิพลจากชาวจีนซึ่งชอบรสหวานไม่ชอบรสจัด จนเกิดการผสมผสานวัฒนธรรมทางการกินอย่างลงตัว

ขนมแก้ไข

ขนมพื้นเมืองของภูเก็ตจะได้รับอิธิพลจากจีนฮกเกี้ยนและมลายู เข้ามาพร้อมกับชาวจีนฮกเกี้ยนที่อพยพมาจากมลายู ชื่อขนมจึงเป็นภาษาจีนฮกเกี้ยน และ ภาษามลายู และบางอย่างมีชื่อในภาษาไทย มักจะที่ลงท้ายด้วย "โก้ย(粿)" หมายถึง ฟู หรือ ขนม สามรถพบขนมเหล่านี้ได้ที่ ปีนัง มะละกา สิงคโปร์ บางที่ก็จะออกเสียงต่างกัน เป็น กุ๊ย ก๊วย กั๊ว

 • ตูโบ้เจียะเจียะ (bubur cha cha)
 • อาโป้ง (apom)
 • ป่าวล้าง (rempah udang)
 • อั้งกู้ (紅龜)
 • อั้งข่าน (紅牽)
 • อั้งอี๋ (紅圓)
 • ฉ่ายเอี่ยนโก้ย (菜燕粿)
 • เตาเป่าอาโก้ย
 • จูบี้กายา (秫米 kaya)
 • จุ้ยจี๊เป๊า (水晶包)
 • ก่าวเตี่ยนโก้ย (九重粿)
 • ตี่โก้ย (甜粿)
 • กี๊โก้ย (鹼粿)
 • กี่อาโก้ย (鹼仔粿)
 • ฉ่ายเอี้ยน (菜燕)
 • กิ่นเจ๊วโก้ย (弓蕉粿)
 • ตั่งกั๊วป่าว (冬瓜包)
 • โก้ยตาล่าม (kuih talam)
 • โก้ยเบ่งกา (kuih bengkang)
 • บู๊หลู (kuih bahulu)
 • ฮวดโก้ย (發粿)
 • เกียดหลอง (桔紅)
 • เกียดหลองเตี๋ยว (桔紅條)
 • โอะเอ๋ว (薁蕘)
 • ซีกั๊วโก้ย (西瓜粿)
 • เก่นิ่งโก๊ (雞卵糕)
 • บี๊โก (米糕)
 • ปะถ่องโก๊ (白糖糕)
 • ซีต้าวซ้อ
 • แต่เหลี่ยว (茶料)
 • ตังโก้ย
 • ต้าวซ้อเปี้ย (豆沙餅)
 • ผังเปี้ย (芳餅)
 • ห่อเจ่วเปี้ย (胡椒餅)
 • โก้ยโก้สุ่ย (kuih kosui)
 • เซียกู้บี (sago 米)
 • โก๊ (糕)
 • บี้ถายบาก (米篩目)
 • อิ่วเจี่ยโก้ย (油炸粿)
 • ขนมตุ๊กตา,ตึงเกดโก้ย
 • ตงฉิวเปี้ย (中秋餅)
 • ซิโกถึ้ง (四果湯)
 • ท่อนใต้
 • ต้าวทึ่ง(豆湯)
 • ดังข้าว
 • บี๊โก่หมวย (米糕糜)
 • บั่นเฉี่ยนโก้ย (滿煎粿)
 • จีโจ้ (糋棗)
 • กี่จ่าง (鹼粽)
 • กาล้อจี้
 • กั่นโต๊ง (gandum)
 • อั้งหม่อถึง (紅毛糖)
 • หมี่ป่าว หรือ ขนมปัง (麵包)
 • โรตีเปา (roti 包)
 • ก้องถึง (貢糖)
 • เอียนเอ้อ หรือ รังนก (燕窩)
 • หุ่นโก้ย (粉粿)

ที่จริงยังมีอีกหลายชนิด บางชนิดหาทานได้เฉพาะในเทศกาลสำคัญ บางชนิดไม่สามารถหาทานได้แล้ว

อาหารว่างแก้ไข

 • ฮกเกี้ยนหมี่ผัด (福建麵 ผัด)
 • ฮกเกี้ยนหมี่น้ำ (福建麵 น้ำ)
 • ฮกเกี้ยนหมี่แห้ง (福建麵 แห้ง)
 • หมี่หุ้นป๋าฉ่าง
 • ต้าวกั่วจี่ (豆乾糋)
 • เตี๊ยมซิ้ม (點心)
 • แฮ่จี่ (蝦糋)
 • หมี่เช็ค
 • บี่หุ้นบ๊ะกุด (米粉肉骨)
 • ออโก้ย (芋粿)
 • เกี่ยมโก้ย (鹹粿)
 • ฉ้ายถ้าวโก้ย (菜頭粿)
 • อิ่วปึ่ง (油飯)
 • โลบะ (滷肉)
 • เกี้ยน (繭)
 • โอต้าว (蚵掜)
 • เสี่ยวโบ้ย (燒梅)
 • สิบจ๋วน (十全)
 • ฮูแช้ (魚生)
 • เกลือเคย
 • เบื่อทอด
 • โปเปี้ยฮกเกี้ยน (薄餅福建)
 • บ๊ะจ้างฮกเกี้ยน (肉粽福建)
 • บักกู๊ดเต๋ (肉骨茶)
 • เก๋าจี๋ (餃子)
 • หู่อ๋วน (魚丸)
 • หู่ป้าว (魚包)

อาหารหลักแก้ไข

 • แกงเคี่ยนอิ๋วตู๊มี๊ (แกง 芡油 tumis)
 • ยิ่วหู่เอ่งฉ่าย (鰇魚蕹菜)
 • กะหรี่ไหมฝ่าน (咖哩米粉)
 • กะหรี่ฝ่าน (咖哩飯)
 • คังซิมหุ้น (空心粉)
 • หมี่ไทย
 • หมี่แดง
 • หลักซ่า (laksa)
 • โอตะ (otak-otak)
 • ฉ้ายโบย (菜尾)
 • อาจาด (acar)
 • หมูคั่วต้าวยู่ (หมูคั่ว 豆乳)
 • ต้าวอิ๋วบ๊ะ (豆油肉)
 • ฮ้องบ๊ะ (封肉)
 • น้ำชุบคั่ว
 • น้ำชุบหยำ
 • ส่ำบาย (sambal)
 • ส่ำบายแฮ่ (sambal 蝦)
 • ผัดบังกวน (ผัด bengkuang)
 • ผัดบี๊ฮุยะ
 • ผัดกาเป๊กกับกุ้ง (ผัด 茭白 กับกุ้ง)
 • ต้มส้มสัปรส
 • อาซอมแฮ (asam 蝦)
 • ข้าวต้มปลาสูตรฮกเกี้ยน
 • แกงพุงปลา
 • ยำมะเขือ
 • จิ่นจาดโร้ย
 • ปลาทอดทรงเครื่อง
 • ปลาเค็มหลน
 • กุ้งผัดสะตอ
 • ผักบุ้งคั่วเคย
 • หมูคั่วเคยเค็ม
 • อึกเคยเค็ม
 • ต้มทึ้งต้าวกั่วปลาเค็ม (ต้ม 湯豆乾 ปลาเค็ม)
 • ต้มทึ่งเป็ดเกี่ยมฉ่าย (ต้ม 湯 เป็ด 鹹菜)
 • แกงเผ็ดบะกู๊ดเกี้ยมฉ่าย (แกงเผ็ด 肉骨鹹菜)

ดูเพิ่มแก้ไข