วัดพระทอง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 30 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์ 2 แปลง เนื้อที่ 18 ไร่

วัดพระทอง
Wat Phratong.jpg
Map
ชื่อสามัญวัดพระทอง, วัดนาใน, วัดพระผุด, วัดพระหล่อคอ
ที่ตั้งตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธรูปสำคัญพระผุด
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดพระทองตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2328 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2523 มีพระพุทธรูปโบราณ มีลักษณะครึ่งองค์โผล่จากพื้น และมีอีกเรื่องเล่าว่า เมื่อคราวพระเจ้าปดุงมาตีเมืองถลางก็พยายามขุดพระไปด้วย แต่ไม่สามารถนำขึ้นได้เช่นกัน จึงสร้างพระครึ่งองค์ครอบไว้เรียกว่า พระผุด จนเมื่อพระธุดงค์มาปักกลดบริเวณนี้แล้วสร้างวัด โดยอัญเชิญพระผุดเป็นพระประธานในโบสถ์ กล่าวกันว่าพระผุดเป็นพระทองคำ จึงพอกปูนทับลงไปอีกครั้งดังที่เห็นในปัจจุบัน นามของวัดชาวบ้านเรียกแตกต่างกันไปว่า วัดนาใน บ้าง วัดพระผุด บ้าง หรือ วัดพระหล่อคอ ตามลักษณะพระพุทธรูป

วัดยังมีพิพิธภัณฑ์อยู่ข้างโบสถ์พระทอง เป็นที่รวมโบราณวัตถุและเครื่องใช้ของชาวภูเก็ตที่ชาวบ้านนำมาบริจาค[1] ด้านการศึกษาได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2503

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถกว้าง 8 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2524 บานประตูหน้าต่างใช้ไม้สักแกะสลักภาพพุทธประวัติ ภายในอุโบสถมีภาพเขียนเรื่องพาหุง พระเจ้าสิบชาติ พระเวสสันดร พื้นปูด้วยหินอ่อน ศาลาการเปรียญกว้าง 16 เมตร ยาว 52 เมตร เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น กุฏิสงฆ์จำนวน 7 หลัง เป็นอาคารไม้และคอนกรีตชั้นเดียวและสองชั้น[2]

รายนามเจ้าอาวาสแก้ไข

 • หลวงพ่อสิงห์
 • หลวงพ่อไชย
 • หลวงพ่อคง
 • หลวงพ่อมั่น
 • หลวงพ่อพัด
 • หลวงพ่อวร
 • พลวงพ่อชุ่ม
 • หลวงพ่อโต
 • หลวงพ่อวอน
 • หลวงพ่อเขม
 • หลวงพ่อพุธ
 • หลวงพ่อรอด
 • หลวงพ่อช่วย
 • หลวงพ่อไชยศรี
 • พระครูวิตถารสมณวัตร (ฝรั่ง) พ.ศ. 2440–2501
 • พระครูสุวรรณพุทธาภิบาล (สุขุม) พ.ศ. 2503

อ้างอิงแก้ไข

 1. "พิพิธภัณฑ์วัดพระทอง". พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย.
 2. "ประวัติวัดพระทอง พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๗".