เปิดเมนูหลัก

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต

เนื้อหา

วิทยาลัยสังกัดรัฐ และเอกชนแก้ไข

วิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา


วิทยาลัยสังกัดเอกชน

โรงเรียนมัธยม สพม.แก้ไข

โรงเรียนประถม สพฐ.แก้ไข

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตแก้ไข

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตแก้ไข

สถาบันการศึกษานานาชาติแก้ไข

โรงเรียนเอกชนแก้ไข