รายชื่อวัดในจังหวัดภูเก็ต

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อวัดในจังหวัดภูเก็ต

พระอารามหลวงในจังหวัดภูเก็ตแก้ไข

พระอารามหลวงมหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในจังหวัดภูเก็ตแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอกะทู้แก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอถลางแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองภูเก็ตแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข