ไทยซุปเปอร์โมเดลคอนเทสต์

การประกวดนางแบบ

ไทยซุปเปอร์โมเดลคอนเทสต์ (อังกฤษ: Thai Supermodel Contest) เป็นการประกวดนางแบบโดยช่อง 7 เอชดี จัดประกวดเพื่อค้นหาสาวไทยหุ่นดี มีความมั่นใจในตัวเอง และมีความเหมาะสมกับตำแหน่งไทยซุปเปอร์โมเดล พร้อมกับการก้าวขึ้นเป็นนางแบบอาชีพ และเป็นนักแสดงสังกัดช่อง 7 เอชดี

ไทยซุปเปอร์โมเดลคอนเทสต์
ไทยซุปเปอร์โมเดลคอนเทสต์
ก่อตั้ง2002; 22 ปีที่แล้ว (2002)
ประเภทประกวดนางแบบ
สํานักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้ง
ภาษาทางการ
ไทย
เว็บไซต์ไทยซุปเปอร์โมเดล

ประวัติ

แก้

ไทยซุปเปอร์โมเดลคอนเทสต์ เป็นเวทีการประกวดนางแบบ เพื่อสานฝันให้กับสาวไทยที่มีความมั่นใจ ทันสมัย เข้าสู่วงการนางแบบระดับประเทศ ซึ่งช่อง 7 เอชดี เป็นผู้ดำเนินการจัดประกวด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา โดยมีความมุ่งมั่นที่จะสรรหา สาวไทยที่มีความมั่นใจ และความเหมาะสมกับตำแหน่งไทยซุปเปอร์โมเดล พร้อมก้าวขึ้นไปเป็นนางแบบอาชีพต่อไป

นอกจากนี้ช่อง 7 เอชดี ยังต้องการส่งเสริมอาชีพนางแบบของประเทศไทย ให้เทียบเท่าระดับสากล ด้วยการสนับสนุนให้ผู้ชนะเลิศเข้าร่วมประกวดนางแบบในเวทีระดับนานาชาติ และเข้าร่วมงานแฟชั่นโชว์ในต่างประเทศ

ในปี พ.ศ. 2556 มีการจัดประกวด "สมาร์ทบอย" ร่วมกับไทยซุปเปอร์โมเดลคอนเทสต์ ซึ่งเป็นเวทีแห่งโอกาส สานฝัน และค้นหาเด็กหนุ่มอายุระหว่าง 14–17 ปี เพื่อเข้าสู่วงการบันเทิง

รายชื่อผู้ได้รับตำแหน่งไทยซุปเปอร์โมเดล

แก้
ปี พ.ศ. (ค.ศ.) ไทยซุปเปอร์โมเดล จังหวัด อายุ ส่วนสูง สถานที่จัดประกวด ผู้เข้าประกวด
2563 (2020) ณัฐชา ชยางคานนท์ เชียงใหม่ 23 1.69 เมตร (5 ฟุต 6 12 นิ้ว) เซ็นเตอร์พอยท์ สตูดิโอ บางนา 20
2562 (2019) ชยิสรา วัฒนะนาวิน[1][2] สงขลา 20 1.71 เมตร (5 ฟุต 7 12 นิ้ว) จีเอ็มเอ็มไลฟ์เฮาส์ เซ็นทรัลเวิลด์ 20
2561 (2018) เกษรา วัฒนสังข์[3][4] นนทบุรี 21 1.73 เมตร (5 ฟุต 8 นิ้ว) บีซีซี ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 20
2560 (2017) งดจัดการประกวด
2559 (2016) กิตติยา จิตรภักดี[5] กรุงเทพมหานคร 17 1.73 เมตร (5 ฟุต 8 นิ้ว) บีซีซี ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 20
2558 (2015) ปภาดา กลิ่นสุมาลย์[6] นครราชสีมา 21 1.70 เมตร (5 ฟุต 7 นิ้ว) รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน 20
2557 (2014) วิลาสินี สาระวัน

[7]

กรุงเทพมหานคร 15 1.74 เมตร (5 ฟุต 8 12 นิ้ว) 20
2556 (2013) เมลดา สุศรี[8] กรุงเทพมหานคร 17 1.76 เมตร (5 ฟุต 9 12 นิ้ว) บีซีซี ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 20
2555 (2012) วริศรา ยู กรุงเทพมหานคร 15 1.70 เมตร (5 ฟุต 7 นิ้ว) 20
2554 (2011) ปีย์วรา เรืองอร่าม ชลบุรี 16 1.75 เมตร (5 ฟุต 9 นิ้ว) 20
2553 (2010) อนิสา นูกราฮา กรุงเทพมหานคร 20 1.77 เมตร (5 ฟุต 9 12 นิ้ว) 20
2552 (2009) มณฑิรา เปี่ยมรัตนวงศ์ กรุงเทพมหานคร 18 1.73 เมตร (5 ฟุต 8 นิ้ว) 20
2551 (2008) ดราภดา โสตถิพิทักษ์ กรุงเทพมหานคร 22 1.74 เมตร (5 ฟุต 8 12 นิ้ว) 20
2550 (2007) แซมมี่ เคาวเวลล์ กรุงเทพมหานคร 16 1.73 เมตร (5 ฟุต 8 นิ้ว) 20
2549 (2006) พิชญ์สินี ตันวิบูลย์ นนทบุรี 19 1.79 เมตร (5 ฟุต 10 12 นิ้ว) รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน 20
2548 (2005) วรวรรณ ชันกิ่ง 23 1.76 เมตร (5 ฟุต 9 12 นิ้ว) บีซีซี ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 20
2547 (2004) เขมนิจ จามิกรณ์ กรุงเทพมหานคร 16 1.74 เมตร (5 ฟุต 8 12 นิ้ว) โรงแรม แกรนด์ไฮแอทเอราวัณ 20
2546 (2003) ณัฐนันทร์ โกรฟ 1.78 เมตร (5 ฟุต 10 นิ้ว) 20
2545 (2002) วรัญญา กิจวัฒนะ 1.81 เมตร (5 ฟุต 11 12 นิ้ว) 20

แกลอรี่ผู้ชนะ

แก้

สมาร์ทบอย

แก้
สมาร์ทบอย
ก่อตั้ง2013; 11 ปีที่แล้ว (2013)
ประเภทประกวดนายแบบ
สํานักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้ง
ภาษาทางการ
ไทย
เว็บไซต์สมาร์ทบอย

สมาร์ทบอย (อังกฤษ: Smart Boy) เป็นการประกวดนายแบบโดยสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 จัดประกวดเพื่อค้นหาหนุ่มหล่อ หุ่นดี มีความมั่นใจในตัวเอง และมีความเหมาะสมกับตำแหน่งสมาร์ทบอย พร้อมกับการก้าวขึ้นเป็นนายแบบอาชีพต่อไป และเป็นนักแสดงสังกัดสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7

รายชื่อผู้ได้รับตำแหน่งสมาร์ทบอย

แก้
ปี พ.ศ. (ค.ศ.) สมาร์ทบอย จังหวัด อายุ ส่วนสูง สถานที่จัดประกวด ผู้เข้าประกวด
2563 (2020) อาคริส อธิญญานนท์ กรุงเทพมหานคร 18 1.85 เมตร (6 ฟุต 1 นิ้ว) เซ็นเตอร์พอยท์ สตูดิโอ บางนา 8
2562 (2019) แทนตะวัน ทัดเดโอ กรุงเทพมหานคร 16 1.83 เมตร (6 ฟุต 0 นิ้ว) จีเอ็มเอ็มไลฟ์เฮาส์ เซ็นทรัลเวิลด์ 12
2561 (2018) จักรภัทร อังศุธนมาลี นครราชสีมา 16 1.81 เมตร (5 ฟุต 11 12 นิ้ว) บีซีซี ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 12
2560 (2017) งดจัดการประกวด
2559 (2017) ธกฤต ไชยวุฒิ พะเยา 16 1.85 เมตร (6 ฟุต 1 นิ้ว) บีซีซี ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 12
2558 (2015) วรพล จินตโกศล สงขลา 15 1.85 เมตร (6 ฟุต 1 นิ้ว) 12
2557 (2014) ศุภกิจ ประสงค์ กาญจนบุรี 16 1.85 เมตร (6 ฟุต 1 นิ้ว) รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน 12
2556 (2013) ภัทรพลฒ์ เดชพงษ์วรานนท์ เชียงใหม่ 15 1.78 เมตร (5 ฟุต 10 นิ้ว) บีซีซี ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 12

แกลอรี่ผู้ชนะ

แก้

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. "ชยิสรา โดดเด่นโดนใจกรรมการ คว้าตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดล 2019". thairath.co.th. 30 March 2019. สืบค้นเมื่อ 21 August 2020.
  2. "'ชยิสรา' สาวมั่นคนใหม่ คว้ารางวัล 'ไทยซูเปอร์โมเดลฯ 2019'". matichon.co.th. 30 March 2019. สืบค้นเมื่อ 21 August 2020.
  3. "'เกษรา' สาวมั่นลูกพระนาง ไทยซูเปอร์โมเดล 2018". www.matichon.co.th. สืบค้นเมื่อ 17 January 2020.
  4. ""เฟิร์น-เกษรา" สาวการจัดการ ราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัล "ไทยซุปฯ" คนล่าสุด (คลิป)". www.matichon.co.th. สืบค้นเมื่อ 17 January 2020.
  5. "ใบหม่อน-กิตติยา ปลื้มคว้า"ไทยซูเปอร์โมเดล 2016″". www.khaosod.co.th. สืบค้นเมื่อ 17 January 2020.
  6. "น้องเนย ปภาดา สาวสวยรั้วแม่โดม ครองตำแหน่ง ไทยซูเปอร์โมเดล 2015". women.kapook.com. สืบค้นเมื่อ 17 January 2020.
  7. "ไทยซูเปอร์โมเดล 2014 เบนซ์ วิลาสินี คว้ารางวัลชนะเลิศ". women.kapook.com. สืบค้นเมื่อ 17 January 2020.
  8. "โบว์ เมลดา นักร้องวง Kiss Me Five คว้า ไทยซูเปอร์โมเดล 2013". women.mthai.com. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-12-04. สืบค้นเมื่อ 17 January 2020.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้