ประเทศไทยใน พ.ศ. 2551

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) ในประเทศไทย เป็นปีที่ 227 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นปีที่ 63 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในช่วงส่วนใหญ่ของปีนั้น จะมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้วิกฤตการณ์ทางการเมืองในปี พ.ศ. 2551 เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการประท้วงทางการเมืองเกิดขึ้น นำไปสู่การยุบพรรคพลังประชาชนโดยศาลรัฐธรรมนูญ

ประเทศไทย
ใน พ.ศ.
2551
ดูเพิ่ม:
การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย พ.ศ. 2551

ผู้นำ

แก้
สุรยุทธ์ จุลานนท์
หัวหน้ารัฐบาล
(จนถึง 29 มกราคม)
สมัคร สุนทรเวช
หัวหน้ารัฐบาล
(29 มกราคม–9 กันยายน)
สมชาย วงศ์สวัสดิ์
หัวหน้ารัฐบาล
(18 กันยายน–2 ธันวาคม รักษาการ: 9–18 กันยายน)
ชวรัตน์ ชาญวีรกูล
รักษาการหัวหน้ารัฐบาล
(3–17 ธันวาคม)
ชลิต พุกผาสุข
รักษาการหัวหน้าคณะผู้ยึดอำนาจ
(จนถึง 7 กุมภาพันธ์)

เหตุการณ์

แก้

มกราคม

แก้

กุมภาพันธ์

แก้
ทักษิณ ชินวัตรที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในปี พ.ศ. 2551 เป็นการเดินทางกลับประเทศหลังรัฐประหารปี พ.ศ. 2549
  • 28 กุมภาพันธ์ - ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีเดินทากลับมาประเทศไทยครั้งแรก ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ[1]

มีนาคม

แก้
  • 2 มีนาคม – จัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาทั่วประเทศ เพื่อหาชุดผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาใหม่แทนชุดเดิมที่ถูกยกเลิกอันเนื่องมาจากเหตุการณ์รัฐประหาร ในปี 2549

เมษายน

แก้
  • 30 เมษายน – บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ยุติการให้บริการโทรเลขทั่วประเทศเมื่อเวลา 20:00 น. รวมเวลาในการให้บริการยาวนานถึง 125 ปี

พฤษภาคม

แก้

กันยายน

แก้

พฤศจิกายน

แก้
 
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ธันวาคม

แก้

ผู้เสียชีวิต

แก้

มกราคม

แก้
 
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

กุมภาพันธ์

แก้

มีนาคม

แก้
 
หะริน หงสกุล

เมษายน

แก้

พฤษภาคม

แก้

มิถุนายน

แก้
 
บุญสม มาร์ติน

กรกฎาคม

แก้

สิงหาคม

แก้
 
ยอดรัก สลักใจ

กันยายน

แก้
 
หม่อมราชวงศ์พักตร์พริ้ง ทองใหญ่

ตุลาคม

แก้
 
เย็น แก้วมะณี

พฤศจิกายน

แก้
 
หม่อมเจ้าพงษ์พิศมัย เกษมสันต์

ธันวาคม

แก้

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
  1. "ทักษิณเดินทางมาถึงประเทศไทย 2551". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-12-26. สืบค้นเมื่อ 2008-02-29. {{cite web}}: ระบุ |accessdate= และ |access-date= มากกว่าหนึ่งรายการ (help); ระบุ |archivedate= และ |archive-date= มากกว่าหนึ่งรายการ (help); ระบุ |archiveurl= และ |archive-url= มากกว่าหนึ่งรายการ (help)