ประสพสุข บุญเดช

ศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดช กรรมการอิสระ บริษัท​ สยามแม็คโคร​ จำกัด (​มหาชน) อดีตรองประธาน​กรรมการบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น​ จำกัด (มหาชน)​ ​อดีตประธานวุฒิสภา[1] อดีตประธานศาลอุทธรณ์ และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายครอบครัว-ทรัพย์สินทางปัญญา และอาจารย์ด้านนิติศาสตร์

ประสพสุข บุญเดช
ประธานวุฒิสภา
ดำรงตำแหน่ง
14 มีนาคม พ.ศ. 2551 – 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
(2 ปี 341 วัน)
ก่อนหน้า สุชน ชาลีเครือ
ถัดไป พลเอกธีรเดช มีเพียร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 (76 ปี)
จังหวัดพิจิตร ประเทศไทย
คู่สมรส ธัญญวดี บุญเดช
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

นายประสพสุข บุญเดช เกิดวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย[2] สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีพ.ศ. 2509 รุ่นเดียวกับนายบัญญัติ บรรทัดฐาน นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี และนายประจวบ ไชยสาส์น จากนั้นก็สำเร็จเนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ก่อนไปศึกษา เนติบัณฑิตอังกฤษ (Of Lincoln's Inn, Barrister-at-Law) ที่ประเทศอังกฤษ

ประสพสุข บุญเดช สมรสกับธัญญวดี บุญเดช[3]

การทำงานแก้ไข

หลังจากสำเร็จการศึกษาเนติบัณฑิตอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2515 กลับมาเป็นอาจารย์ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ปี ก่อนจะโอนย้ายไปทำงานเป็นผู้พิพากษา

ประสพสุข บุญเดช เคยดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3,ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา, ผู้พิพากษาศาลฎีกา, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา, ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5, ประธานศาลอุทธรณ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รวมถึงการรับตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในสมัย ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย

ประสพสุข บุญเดช ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547[4] นอกจากนี้ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการกฤษฎีกา ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2551 แล้วจึงดำรงตำแหน่งประธานวุฒิสภา และได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการกฤษฎีกาอีกครั้ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภา
  2. "ประสพสุข บุญเดช - ThaiPoliticsGovernment". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2010-12-30. สืบค้นเมื่อ 2011-05-04.
  3. เปิดขุมทรัพย์ส.ว.รวย1.3 หมื่นล.
  4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ (นายประสพสุข บุญเดช)
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๔, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๐
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๕๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๕
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข หน้า ๒๘, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๒ ข หน้า ๔๐๘, ๑๘ มกราคม ๒๕๔๑
ก่อนหน้า ประสพสุข บุญเดช ถัดไป
สุชน ชาลีเครือ    
ประธานวุฒิสภา
(14 มีนาคม พ.ศ. 2551 – 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554)
  พลเอก ธีรเดช มีเพียร