หม่อมเจ้าภัทรลดา ดิศกุล

หม่อมเจ้าภัทรลดา ดิศกุล (ราชสกุลเดิม ฉัตรชัย[1][2]; 27 มีนาคม พ.ศ. 2467 – 29 มีนาคม พ.ศ. 2551) เป็นองค์ที่ปรึกษามูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ

หม่อมเจ้าภัทรลดา ดิศกุล
หม่อมเจ้า ชั้น 5
ประสูติ27 มีนาคม พ.ศ. 2467
สิ้นชีพิตักษัย29 มีนาคม พ.ศ. 2551 (84 ปี)
สวามีหม่อมเจ้าพิริยดิศ ดิศกุล
พระบุตรหม่อมราชวงศ์รมณียฉัตร แก้วกิริยา
หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
ราชสกุลฉัตรชัย (โดยประสูติ)
ดิศกุล (โดยสมรส)
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
พระมารดาเจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่
ศาสนาพุทธ

พระประวัติ แก้

หม่อมเจ้าภัทรลดา ดิศกุล (ราชสกุลเดิม ฉัตรชัย) มีพระนามลำลองว่า ท่านหญิงอู๊ด[3] เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ประสูติแต่เจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2467 มีโสทรเชษฐภคินีหนึ่งองค์ คือ ท่านผู้หญิงฉัตรสุดา วงศ์ทองศรี (เดิม หม่อมเจ้าฉัตรสุดา ฉัตรชัย) มีเจ้าพี่เจ้าน้องต่างมารดาสิบองค์ และมีอนุชาต่างบิดาอีกหนึ่งคน คือ เจ้าลัญจ์ชัย ณ เชียงใหม่

หม่อมเจ้าภัทรลดาเสกสมรสกับหม่อมเจ้าพิริยดิศ ดิศกุล พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กับหม่อมหลวงใหญ่ ดิศกุล มีโอรสธิดา ดังนี้

 • หม่อมราชวงศ์รมณียฉัตร แก้วกิริยา (13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2488 – 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สมรสกับนริศร์ แก้วกิริยา
 • หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล (8 กรกฎาคม 2492) กรรมการผู้จัดการ (บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ BAFS) สมรสกับพันโทหญิงนิภาพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ศิริถาพร) มีบุตรธิดา 3 คน ได้แก่
  • หม่อมหลวงอรดิศ สนิทวงศ์ สมรสกับวัฒนวงษ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา มีบุตร 2 คน ได้แก่
   • สนิทนาถ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
   • ภาสกฤต สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
  • หม่อมหลวงศุภพรรณ ลีนุตพงษ์ สมรสกับอภิชาติ ลีนุตพงษ์ มีบุตร 2 คน ได้แก่
   • ธีทัต ลีนุตพงษ์
   • สุรพัศ ลีนุตพงษ์
  • หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล สมรสกับจิรวรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม เหลืองอมรเลิศ) มีบุตร 1 คน ได้แก่
   • กวินนา ดิศกุล ณ อยุธยา

หม่อมเจ้าภัทรลดาถึงชีพิตักษัย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2551 สิริชันษา 84 ปี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

พงศาวลี แก้

อ้างอิง แก้

 1. คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์, นาวาอากาศเอก. เจ้านายฝ่ายเหนือ เก็บถาวร 2021-05-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 2. ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง. เพ็ชร์ล้านนา. (ครั้งที่ ๒) เชียงใหม่ :ผู้จัดการ ศูนย์ภาคเหนือ, ๒๕๓๘.
 3. เนื่องในวโรกาสพระราชทานเพลิงพระศพ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2553. [ม.ป.ท.]: ม.ป.พ.; 2553.
 4. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน ประจำปี 2548" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 122 (6ข): 2. 5 พฤษภาคม 2548. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-02-09. สืบค้นเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2564. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 120 ตอนที่ 9 ข ราชกิจจานุเบกษา 4 พฤษภาคม 2546