เจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่

เจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่ [1][2][3][4] (7 ธันวาคม พ.ศ. 2439 — 15 มิถุนายน พ.ศ. 2527) เจ้านายฝ่ายเหนือ อดีตหม่อมในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่
เกิด7 ธันวาคม พ.ศ. 2439
เสียชีวิต15 มิถุนายน พ.ศ. 2527 (87 ปี)
คู่สมรสพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
เจ้าหนานเชา ณ เชียงใหม่
บุตรฉัตรสุดา วงศ์ทองศรี
หม่อมเจ้าภัทรลดา ดิศกุล
เจ้าลัญจ์ชัย ณ เชียงใหม่
บิดามารดาเจ้าราชวงศ์ (เลาแก้ว ณ เชียงใหม่)
หม่อมมา ณ เชียงใหม่

ประวัติแก้ไข

เจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่ เป็นพระธิดาใน เจ้าราชวงศ์ (เลาแก้ว ณ เชียงใหม่) กับ หม่อมมา ณ เชียงใหม่ เจ้าบิดาของเจ้าลดาคำเป็น พระโอรสเพียงพระองค์เดียวใน เจ้าอินทวโรรสสุริยวงษ์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 8 ในวัยเยาว์ได้ตามเสด็จ เจ้าดารารัศมี พระราชชายา ที่มีศักดิ์เป็นเจ้าย่ามาพำนักอยู่ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่ง เจ้าดารารัศมี พระราชชายา ได้ทรงอุปถัมภ์เจ้าลดาคำให้ศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศสร่วมกับเจ้ากาวิละวงศ์ ณ เชียงใหม่ เจ้าลดาคำ พิราลัยเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2527 สิริอายุ 87 ปี

เจ้าลดาคำ มีโอรสธิดา 3 องค์ ดังนี้

กับ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน พระราชโอรสใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระธิดา 2 องค์

 • หม่อมเจ้าฉัตรสุดา ฉัตรไชย (27 กุมภาพันธ์ 2463 - 21 พฤษภาคม 2539) เษกสมรสครั้งแรกกับ หม่อมเจ้ารวิพรรณไพโรจน์ รพีพัฒน์ ภายหลังทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อเษกสมรสกับ ณรงค์ วงศ์ทองศรี นักธุรกิจ
  • หม่อมราชวงศ์หญิงพัฒนฉัตร รพีพัฒน์
  • ฉัตรชัย วงศ์ทองศรี
  • ดนัยฉัตร วงศ์ทองศรี
  • ร้อยเอก ธนฉัตร วงศ์ทองศรี
 • หม่อมเจ้าภัทรลดา ดิศกุล (21 มีนาคม 2467 - 29 มีนาคม 2551) เษกสมรสกับหม่อมเจ้าพิริยดิศ ดิศกุล
  • หม่อมราชวงศ์หญิงรมณียฉัตร ดิศกุล สมรสกับ นริศ แก้วกิริยา
  • หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล สมรสกับ พันโทหญิงชญาณิษฐ์ ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ศิริถาพร)
   • หม่อมหลวงหญิงอรดิศ ดิศกุล สมรสกับ นายวัฒนวงษ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ( หลาน 2 คน คือ เด็กหญิงสนิทนาถ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และ เด็กชายภาสกฤต สนิทวงศ์ ณ อยุธยา )
   • หม่อมหลวงหญิงศุภพรรณ ดิศกุล สมรสกับ นายอภิชาต ลีนุตพงษ์ ( หลาน 1 คน คือ เด็กชายธีทัต ลีนุตพงษ์ )
   • หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล สมรสกับ นางจิรวรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม เหลืองอมรเลิศ) (หลาน 1 คน เด็กหญิงกวินนา ดิศกุล ณ อยุธยา)

กับ เจ้าหนานเชา ณ เชียงใหม่ มีโอรส 1 องค์

 • เจ้าลัญจ์ชัย ณ เชียงใหม่ มีโอรส 1 ธิดา 2

พงศาวลีแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์, นาวาอากาศเอก. เจ้านายฝ่ายเหนือ
 2. ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง. เพ็ชร์ล้านนา. (ครั้งที่ ๒) เชียงใหม่ :ผู้จัดการ ศูนย์ภาคเหนือ, ๒๕๓๘.
 3. ข้อมูลสังเขปหม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล - สายสกุลเจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่
 4. หนานอินแปง. พระราชชายา เจ้าดารารัศมี. กรุงเทพฯ : บางกอกบุ๊ค, 2546