เปิดเมนูหลัก

ท่านผู้หญิงฉัตรสุดา วงศ์ทองศรี หรือเดิมคือ หม่อมเจ้าฉัตรสุดา ฉัตรไชย [1][2] (27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2463 - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2539) พระอนุวงศ์ในราชวงศ์จักรีผู้มีเชื้อสายเจ้านายฝ่ายเหนือ เป็นนางสนองพระโอษฐ์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และองค์ที่ปรึกษามูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ

ท่านผู้หญิง
ฉัตรสุดา วงศ์ทองศรี
เกิดหม่อมเจ้าฉัตรสุดา ฉัตรไชย
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2463
เสียชีวิต21 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 (76 ปี)
สัญชาติไทย
คู่สมรสหม่อมเจ้ารวิพรรณไพโรจน์ รพีพัฒน์
วรงค์ วงศ์ทองศรี
บุตรหม่อมราชวงศ์พัฒนฉัตร รพีพัฒน์
ฉัตรชัย วงศ์ทองศรี
ดนัยฉัตร วงศ์ทองศรี
ธนฉัตร วงศ์ทองศรี
บิดามารดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน
เจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่

ประวัติแก้ไข

หม่อมเจ้าฉัตรสุดา ฉัตรไชย ประสูติเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2463 เป็นพระธิดาองค์ใหญ่ใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน กับเจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่ เสกสมรสครั้งแรกกับหม่อมเจ้ารวิพรรณไพโรจน์ รพีพัฒน์ (พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กับหม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา) มีธิดา 1 คน ภายหลังได้ขอพระราชทานกราบถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อเสกสมรสกับณรงค์ วงศ์ทองศรี มีบุตร 3 คน ท่านผู้หญิงฉัตรสุดา ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 สิริอายุ 76 ปี

ท่านผู้หญิงฉัตรสุดา มีโอรสธิดา ดังนี้

กับหม่อมเจ้ารวิพรรณไพโรจน์ รพีพัฒน์ คือ

  • หม่อมราชวงศ์พัฒนฉัตร รพีพัฒน์

กับณรงค์ วงศ์ทองศรี ได้แก่

  • ฉัตรชัย วงศ์ทองศรี
  • ดนัยฉัตร วงศ์ทองศรี
  • ร้อยเอกธนฉัตร วงศ์ทองศรี

ท่านหญิงฉัตรสุดาเคยทำงานในบริษัทการบินไทย ภายหลังเกษียนอายุได้ทำงานถวายเป็นนางสนองพระโอษฐ์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นองค์ที่ปรึกษามูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

ลำดับสาแหรกแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์, นาวาอากาศเอก. เจ้านายฝ่ายเหนือ
  2. ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง. เพ็ชร์ล้านนา. (ครั้งที่ ๒) เชียงใหม่ :ผู้จัดการ ศูนย์ภาคเหนือ, ๒๕๓๘.