ละเมียน บุณยะมาน

ร้อยเอกละเมียน บุณยะมาน (19 ธันวาคม พ.ศ. 2462 - 26 มกราคม พ.ศ. 2551) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา และ อดีตสมาชิกวุฒิสภา

ร้อยเอกละเมียน บุณยะมาน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 19 ธันวาคม พ.ศ. 2462
จังหวัดสงขลา
เสียชีวิต 26 มกราคม พ.ศ. 2551 (88 ปี)
คู่สมรส นางรัชนี บุณยะมาน

ประวัติแก้ไข

ร้อยเอกละเมียน บุณยะมาน เกิดเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2462[1] สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และ นิติศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมรสกับนางรัชนี บุณยะมาน

ร้อยเอกละเมียน เสียชีวิต เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2551 สิริอายุ 88 ปี [2]

งานการเมืองแก้ไข

ร้อยเอกละเมียน ลงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งแรกใน พ.ศ. 2519 สังกัดพรรคชาติไทย และได้รับเลือกตั้งเพียงครั้งเดียว

ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้เป็น สมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่ พ.ศ. 2522 ถึง พ.ศ. 2534

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ร้อยเอกละเมียน บุณยะมาน ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 จังหวัดสงขลา สังกัดพรรคชาติไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข