ประเทศไทยใน พ.ศ. 2549

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) ในประเทศไทย เป็นปีที่ 225 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นปีที่ 61 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในปีนี้ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ รวมถึงมีพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเกิดการทวีความรุนแรงของวิกฤตการทางการเมืองไทยในช่วงปี พ.ศ. 2548 - 2549 ซึ่งทำให้เกิดการรัฐประหารขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน

ประเทศไทย
ใน พ.ศ.
2549
ดูเพิ่ม:
ไฟล์:T1 coup.jpg
พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน พร้อมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ประกาศยึดอำนาจการปกครองประเทศ ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 กองทัพทหารไทยขอให้ฝูงชนอยู่ในความสงบ

ผู้นำ

แก้
ทักษิณ ชินวัตร
หัวหน้ารัฐบาล
(จนถึง 19 กันยายน)
สุรยุทธ์ จุลานนท์
หัวหน้ารัฐบาล
(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม)
สนธิ บุญยรัตกลิน
หัวหน้าคณะผู้ยึดอำนาจ
(ตั้งแต่ 19 กันยายน)

เหตุการณ์

แก้

มกราคม

แก้

กุมภาพันธ์

แก้

มีนาคม

แก้

เมษายน

แก้

พฤษภาคม

แก้

มิถุนายน

แก้

กรกฎาคม

แก้

สิงหาคม

แก้

กันยายน

แก้

ตุลาคม

แก้

พฤศจิกายน

แก้

ธันวาคม

แก้

ผู้เกิด

แก้

มกราคม

แก้

มิถุนายน

แก้

ผู้เสียชีวิต

แก้

กุมภาพันธ์

แก้
 
อุดม อรุณรัตน์

มีนาคม

แก้
 
โสภา สถาพร

เมษายน

แก้
 
หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์

พฤษภาคม

แก้

มิถุนายน

แก้

กรกฎาคม

แก้
 
ขุนพันธรักษ์ราชเดช (บุตร พันธรักษ์)

สิงหาคม

แก้
ไฟล์:พเยาว์.jpg
พเยาว์ พูนธรัตน์

กันยายน

แก้

ตุลาคม

แก้
 
นวมทอง ไพรวัลย์

พฤศจิกายน

แก้
 
อภิชาติ พัวพิมล

ธันวาคม

แก้

ไม่ทราบวัน

แก้

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้