หม่อมเจ้าอติวงศ์วิวัสวัติ สุริยง

หม่อมเจ้าอติวงศ์วิวัสวัติ สุริยง (11 กรกฎาคม พ.ศ. 2460 - 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549) ทรงเป็นโอรสใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธุ์ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส ต้นราชสกุล สุริยง[1] ประสูติแต่หม่อมเรณิ สุริยง ณ อยุธยา[2][3]

หม่อมเจ้าอติวงศ์วิวัสวัติ สุริยง
เกิด11 กรกฎาคม พ.ศ. 2460
เสียชีวิต21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 (89 ปี)
คู่สมรสสุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต
(หม่อมสุลาลีวัลย์ สุริยง ณ อยุธยา)
บุตรหม่อมราชวงศ์ธิติสาร สุริยง
หม่อมราชวงศ์ประยูรพันธุ์ สุริยง
หม่อมราชวงศ์หญิงนันทนา สุริยง
หม่อมราชวงศ์อำพน สุริยง
หม่อมราชวงศ์หญิงอัจจิมา สุริยง
บิดามารดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธุ์ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส กับ หม่อมเรณิ สุริยง ณ อยุธยา
ธรรมเนียมพระยศของ
หม่อมเจ้าอติวงศ์วิวัสวัติ สุริยง
การทูลฝ่าพระบาท
การแทนตนกระหม่อม/หม่อมฉัน
การขานรับกระหม่อม/เพคะ

พระประวัติแก้ไข

หม่อมเจ้าอติวงศ์วิวัสวัติ สุริยง เป็นโอรสใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธุ์ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส กับ หม่อมหม่อมเรณิ สุริยง ณ อยุธยา ประสูติเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2460 เป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[4] ทรงสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศักษา จากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

ทรงมีพระเชษฐา 2 องค์ และพระขนิษฐา 1 องค์ รวมกัน 3 องค์ดังนี้[5]

 • หม่อมเจ้าโกศลสุริยาทิตย์ สุริยง
 • หม่อมเจ้ากิติสุริโยภาส สุริยง
 • หม่อมเจ้าหญิงสุวรรณกุมารี สุริยง

เสกสมรสแก้ไข

หม่อมเจ้าอติวงศ์วิวัสวัติ สุริยง ทรงสมรสกับหม่อมสุลาลีวัลย์ สุริยง ณ อยุธยา (ป้าทอง สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต อดีตนักแสดงอาวุโส) มีบุตรธิดา 5 คน[6]

 • หม่อมราชวงศ์ธิติสาร สุริยง สมรสกับ อัมพร ประทีปะเสน มีบุตรธิดา 7 คน ดังนี้
  • หม่อมหลวงพรสุรีย์ สุริยง
  • หม่อมหลวงอติพันธุ์ สุริยง
  • หม่อมหลวงแสงสุรีย์ สุริยง สมรสกับ นันทชัย ศราสรทัต
  • หม่อมหลวงธิติพันธุ์ สุริยง
  • หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง
  • หม่อมหลวงอำไพ สุริยง
  • หม่อมหลวงฐิติพร สุริยง
 • หม่อมราชวงศ์ประยูรพันธุ์ สุริยง
 • หม่อมราชวงศ์หญิงนันทนา สุริยง
 • หม่อมราชวงศ์อำพน สุริยง
 • หม่อมราชวงศ์หญิงอัจจิมา สุริยง

สิ้นชีพิตักษัยแก้ไข

หม่อมเจ้าอติวงศ์วิวัสวัติ สุริยง สิ้นชีพิตักษัย 21 พฤศจิกายน 2549 สิริพระชันษา 89 ปี 3 เดือน 21 วัน ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร วันที่ 5 มิถุนายน 2550[7]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

พงศาวลีแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี, หม่อมราชวงศ์. สายพระโลหิตในพระพุทธเจ้าหลวง. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มดี, พ.ศ. 2551. 290 หน้า. ISBN 978-974-312-022-0
 2. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
 3. http://khunmaebook.tarad.com/product.detail_646347_th_5819822
 4. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ. จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ :พระนามพระราชโอรส พระราชธิดา และพระราชนัดดา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, 2548. 136 หน้า. ISBN 9742217467
 5. http://www.reurnthai.com/index.php?topic=5356.330
 6. http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~royalty/thailand/i414.html#I414
 7. https://books.google.co.th/books/about/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.html?id=I_oCoQEACAAJ&redir_esc=y
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/016/T_0002.PDF