หม่อมเจ้าอติวงศ์วิวัสวัติ สุริยง

หม่อมเจ้าอติวงศ์วิวัสวัติ สุริยง (11 กรกฎาคม พ.ศ. 2460 - 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549) ทรงเป็นพระโอรสใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส ต้นราชสกุล สุริยง[1] ประสูติแต่หม่อมเรณิ สุริยง ณ อยุธยา[2][3]

หม่อมเจ้าอติวงศ์วิวัสวัติ สุริยง
หม่อมเจ้า ชั้น 5
ประสูติ11 กรกฎาคม พ.ศ. 2460
สิ้นชีพิตักษัย21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 (89 ปี)
พระราชทานเพลิง5 มิถุนายน พ.ศ. 2550
เมรุ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
หม่อมสุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต
พระบุตร
 • หม่อมราชวงศ์ธิติสาร สุริยง
 • หม่อมราชวงศ์ประยูรพันธุ์ สุริยง
 • หม่อมราชวงศ์นันทนา สุริยง
 • หม่อมราชวงศ์อำพน สุริยง
 • หม่อมราชวงศ์อัจจิมา สุริยง
ราชสกุลสุริยง
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส
พระมารดาหม่อมเรณิ สุริยง ณ อยุธยา
ศาสนาพุทธ

พระประวัติ แก้

หม่อมเจ้าอติวงศ์วิวัสวัติ สุริยง เป็นโอรสใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส กับ หม่อมหม่อมเรณิ สุริยง ณ อยุธยา ประสูติเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2460 เป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[4] ทรงสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศักษา จากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

ทรงมีพระเชษฐา 2 องค์ และพระขนิษฐา 1 องค์ รวมกัน 3 องค์ดังนี้[5]

 • หม่อมเจ้าโกศลสุริยาทิตย์ สุริยง
 • หม่อมเจ้ากิติสุริโยภาส สุริยง
 • หม่อมเจ้าหญิงสุวรรณกุมารี สุริยง

เสกสมรส แก้

หม่อมเจ้าอติวงศ์วิวัสวัติ สุริยง ทรงสมรสกับหม่อมสุลาลีวัลย์ สุริยง ณ อยุธยา (ป้าทอง สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต อดีตนักแสดงอาวุโส) มีบุตรธิดา 5 คน[6]

 • หม่อมราชวงศ์ธิติสาร สุริยง สมรสกับ อัมพร ประทีปะเสน มีบุตรธิดา 7 คน ดังนี้
  • หม่อมหลวงพรสุรีย์ สุริยง (คุณหลาน) สมรสกับ อันโตนิโอ กุซมัน
  • หม่อมหลวงอติพันธุ์ สุริยง (คุณเล็ก)
  • หม่อมหลวงแสงสุรีย์ สุริยง (คุณน้อง) สมรสกับ นันทชัย ศราสรทัต
  • หม่อมหลวงธิติพันธุ์ สุริยง (คุณนก) (26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2505 – 14 มกราคม พ.ศ. 2563) สมรสกับ จิราพัชร พุทธนาวงศ์
  • หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง (คุณปุ้ม) (12 กันยายน พ.ศ. 2506 – 25 กันยายน พ.ศ. 2565) สมรสกับ ชนันธร บุญราย
  • หม่อมหลวงอำไพ สุริยง (คุณหญิง) (11 สิงหาคม พ.ศ. 2511 – 14 ธันวาคม พ.ศ. 2536)
  • หม่อมหลวงฐิติพร สุริยง (คุณยุ้ย) สมรสกับ นิพนธ์ บริสุทธิ์บงกช
 • หม่อมราชวงศ์ประยูรพันธุ์ สุริยง
 • หม่อมราชวงศ์หญิงนันทนา สุริยง
 • หม่อมราชวงศ์อำพน สุริยง
 • หม่อมราชวงศ์หญิงอัจจิมา สุริยง

สิ้นชีพิตักษัย แก้

หม่อมเจ้าอติวงศ์วิวัสวัติ สุริยง สิ้นชีพิตักษัย 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 สิริพระชันษา 89 ปี 3 เดือน 21 วัน มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2550[7]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

พงศาวลี แก้

อ้างอิง แก้

 1. กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี, หม่อมราชวงศ์. สายพระโลหิตในพระพุทธเจ้าหลวง. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มดี, พ.ศ. 2551. 290 หน้า. ISBN 978-974-312-022-0
 2. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
 3. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-03. สืบค้นเมื่อ 2020-02-03.
 4. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ. จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ :พระนามพระราชโอรส พระราชธิดา และพระราชนัดดา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, 2548. 136 หน้า. ISBN 9742217467
 5. http://www.reurnthai.com/index.php?topic=5356.330
 6. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-10-23. สืบค้นเมื่อ 2020-02-03.
 7. https://books.google.co.th/books/about/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.html?id=I_oCoQEACAAJ&redir_esc=y
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/016/T_0002.PDF