นายปัญญา ถนอมรอด (1 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 - ) อดีตประธานศาลฎีกา(คนแรกของไทยที่เกิดรัชกาลที่ 9) และอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ[1] [2] ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 1 และกรรมการกฤษฎีกา

ปัญญา ถนอมรอด
ประธานศาลฎีกา คนที่ 37
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 30 กันยายน พ.ศ. 2550
ก่อนหน้า ชาญชัย ลิขิตจิตถะ
ถัดไป วิรัช ลิ้มวิชัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 (72 ปี)
สมุทรปราการ ประเทศไทย
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

นายปัญญา เกิดที่จังหวัดสมุทรปราการ จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2513 เนติบัณฑิต (สอบได้อันดับที่ 3) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา หลังจบการศึกษา รับราชการตุลาการ เป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา (สอบได้อันดับที่ 1) เมื่อ พ.ศ. 2516 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษา ที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน ตำแหน่งบริหารเคยเป็นรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง, ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา และรองประธานศาลฎีกา

นายปัญญา ถนอมรอด ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 สืบต่อจากนายชาญชัย ลิขิตจิตถะ ภายหลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งในคดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2549 นายปัญญามีคำพิพากษาส่วนตนให้ยุบพรรคไทยรักไทย แต่ไม่ตัดสิทธิทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรค 111 คน

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ผู้บรรยาย วิชา ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ณ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

นายปัญญาดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 กระทั่งพ้นวาระเนื่องจากเกษียณอายุราชการ นอกจากนั้น นายปัญญาได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการกฤษฎีกาตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบัน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข