ธรรมนูญ ฤทธิมณี

รองศาสตราจารย์ ธรรมนูญ ฤทธิมณี เป็นอดีตอธิการบดีคนแรกของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ดำรงตำแหน่งในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงฐานะจากวิทยาลัย เป็นสถาบัน

ธรรมนูญ ฤทธิมณี
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
(2 วาระ)
ดำรงตำแหน่ง
12 มิถุนายน พ.ศ. 2531 – 11 มิถุนายน พ.ศ. 2539
ก่อนหน้าอนันต์ กรุแก้ว
ถัดไปวินิจ โชติสว่าง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด27 เมษายน พ.ศ. 2478
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
เสียชีวิต13 เมษายน พ.ศ. 2549 (70 ปี)
ศาสนาพุทธ
พรรคการเมืองประชาธิปัตย์

ประวัติ

แก้

ธรรมนูญ ฤทธิมณี เกิดเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2478 ที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เป็นบุตรของนายประนอม กับนางจันทร์ตุ้ย ฤทธิมณี จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2497 ระดับปริญญาตรีด้านเกษตรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยโอคลาโฮมาสเตต[1]

ธรรมนูญ ฤทธิมณี ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในปีการศึกษา 2537

รศ.ธรรมนูญ เสียชีวิตเมื่อเมษายน พ.ศ. 2549

การทำงาน

แก้

งานราชการ

แก้

ธรรมนูญ ฤทธิมณี รับราชการเป็นอาจารย์สังกัดกรมอาชีวศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนเกษตรกรรมพิษณุโลก จนได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรม ในปี พ.ศ. 2517 เขาจึงได้ย้ายกลับมาปฏิบัติราชการที่กรมอาชีวศึกษา กระทั่งในปี พ.ศ. 2518 ได้มีการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาขึ้น รศ.ธรรมนูญ จึงได้โอนมาสังกัดวิทยาลัย และได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการบดี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2531 สืบต่อจากศาสตราจารย์ อนันต์ กรุแก้ว[2] และในปีเดียวกันนี้ ได้มีการยกฐานะวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เป็น "สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล" และในปี พ.ศ. 2535 ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นอธิการบดีอีกวาระหนึ่ง[3] นับเป็นอธิการบดีคนแรกในนามสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ธรรมนูญ ฤทธิมณี เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2538 ในตำแหน่งสุดท้ายคือ รองศาสตราจารย์ ระดับ 10[4] และหมดวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดี ในปี พ.ศ. 2539

งานการเมือง

แก้

หลังเกษียณอายุราชการแล้ว รศ.ธรรมนูญ ได้เข้าร่วมงานการเมืองกับพรรคประชาธิปัตย์ และลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 ลำดับที่ 86 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. ประวัติผู้สมัคร ส.ส.[ลิงก์เสีย]
  2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
  3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (รองศาสตราจารย์ ธรรมนูญ ฤทธิมณี)
  4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการครูพ้นจากตำแหน่ง (นายธรรมนูญ ฤทธิมณี)
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2007-01-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๑๑, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๗
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๐๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๓, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๔
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๑๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๖๙, ๒๑ มกราคม ๒๕๓๐