ดรงค์ สิงห์โตทอง

ดรงค์ สิงห์โตทอง หรือ เฮียซุ้ย[1] (1 กรกฎาคม พ.ศ. 2464 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549) เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี 4 สมัย เป็นอดีตหัวหน้าพรรคสันติชน และอดีตนายกสมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรี

ดรงค์ สิงห์โตทอง
หัวหน้าพรรคสันติชน
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2517 – พ.ศ. 2524
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2464
ตำบลมะขามหย่ง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เสียชีวิต 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 (85 ปี)
พรรค สันติชน
กิจสังคม
ก้าวหน้า
เอกภาพ
คู่สมรส อารีย์ สิงห์โตทอง

ประวัติแก้ไข

งานการเมืองแก้ไข

ดรงค์ สิงห์โตทอง ร่วมก่อตั้งพรรคการเมืองขึ้นในปี พ.ศ. 2517 ชื่อ "พรรคสันติชน" โดยเขารับตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค[2] ต่อมาเขาได้รับตำแหน่งหัวหน้าพรรค[3] เพื่อนำทีมในลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี สังกัดพรรคสันติชน ซึ่งเขาเป็นหัวหน้าพรรค และได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยแรก รวมทั้งนำสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งเข้าสภาผู้แทนราษฎรได้จำนวน 8 ที่นั่ง ต่อมาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 ย้ายมาสังกัดพรรคกิจสังคม

และในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 ลงสมัครอีกครั้งในนามพรรคก้าวหน้า นำโดยนายอุทัย พิมพ์ใจชน

งานเกษตรกรรมแก้ไข

ดรงค์ สิงห์โตทอง เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นนายกสมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรี และเคยนำกลุ่มสมาชิกเกษตรกรเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช[4]

ดรงค์ สิงห์โตทอง ได้บริจาคที่ดินจำนวน 5 ไร่ ให้แก่สหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด เพื่อจัดตั้งศูนย์รวมน้ำนมดิบของกรมปศุสัตว์ เมื่อปี พ.ศ. 2527[5]

งานสร้างภาพยนตร์แก้ไข

ดรงค์ สิงห์โตทอง เคยเป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ เช่น เรื่อง สลัดดำ (2498)[6] เข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 ฉายที่ศาลาเฉลิมกรุง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข