ทรงธรรม ปัญญาดี

จ่าสิบเอก ทรงธรรม ปัญญาดี (5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2474[2] - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544) เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย 8 สมัย เป็นนักการเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น "ดาวเด่นสภาฯ"[3]

ทรงธรรม ปัญญาดี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2474
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่[1]
เสียชีวิต21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 (70 ปี)
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
พรรคการเมืองชาติไทย
คู่สมรสอำไพ ปัญญาดี

ประวัติ แก้

ทรงธรรม เป็นนักจัดรายการวิทยุและเจ้าของกิจการธุรกิจการพิมพ์ในจังหวัดเชียงราย[4] ต่อมาได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายสมัยแรก ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ทรงธรรมย้ายไปอยู่พรรคชาติไทย ในปี พ.ศ. 2518 และต่อมาย้ายไปร่วมงานกับพรรคธรรมสังคม ในปี พ.ศ. 2519

ในปี พ.ศ. 2522 เขาได้ร่วมก่อตั้งกลุ่มการเมืองขึ้นซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง ส่งผลให้มีการยกเว้นการบังคับเกี่ยวกับการจัดตั้งหรือการสังกัดพรรคการเมืองของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยใช้คำว่า "กลุ่มการเมือง" เป็นการเรียกอย่างไม่เป็นทางการ โดยใช้ว่าพรรคสยามประชาธิปไตย และได้จดทะเบียนเป็นพรรคการเมืองในประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2526 โดยมีพันเอก พล เริงประเสริฐวิทย์ เป็นหัวหน้าพรรค และเขาเป็นกรรมการบริหารพรรค[5] ต่อมาเขาจึงย้ายกลับไปร่วมงานกับพรรคชาติไทยอีกในการเลือกตั้ง 4 สมัย

ทรงธรรม เคยเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเรื่องพม่ากักตัวเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย เมื่อปี พ.ศ. 2535[6]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก้

ทรงธรรม ได้รับเลือกตั้งมาแล้ว 8 สมัย

ถึงแก่อนิจกรรม แก้

จ่าสิบเอก ทรงธรรม ปัญญาดี ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/download/stat/info4web/talk/songtum.htm
  2. ภาพและประวัติสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2528. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2528
  3. ปู่ชัย ชิดชอบ 63 ปีบนถนนการเมือง
  4. http://161.200.145.125/bitstream/123456789/17749/3/Bamphen_Bi_ch6.pdf
  5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (สยามประชาธิปไตย) เล่ม 100 ตอนที่ 8 วันที่ 20 มกราคม 2526" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา.
  6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/D/137/11997.PDF
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-10-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๒๐๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๖
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-04-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๒๑๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๒