จุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

จุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (15 ตุลาคม พ.ศ. 247229 กันยายน พ.ศ. 2549) เป็นอดีตองคมนตรี

จุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
องคมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
24 ธันวาคม พ.ศ. 2534 – 29 กันยายน พ.ศ. 2549
ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่ง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด15 ตุลาคม พ.ศ. 2472
ประเทศไทย
เสียชีวิต29 กันยายน พ.ศ. 2549 (76 ปี)
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสท่านผู้หญิงวงศ์พรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (สุทธิพงษ์)

ประวัติ แก้

นายจุลนภเป็นบุตรชายคนที่ 2 ของ พลตรี พระยาเสนีณรงค์ฤทธิ์ (หม่อมหลวงเล็ก สนิทวงศ์) กับ ท่านผู้หญิงโพยม เสนีณรงค์ฤทธิ์ (ธิดาเจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) ) สมรสกับพันตำรวจเอกหญิง ท่านผู้หญิงวงศ์พรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (สุทธิพงษ์) ธิดานายแพทย์ แสง สุทธิพงศ์ (พระชาญวิธีเวช) มีบุตรธิดา รวม 3 คน

นายจุลนภได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2534

การศึกษา แก้

หน้าที่การงาน แก้

นายจุลนภเริ่มรับราชการที่กรมชลประทานตำแหน่งนายช่างตรี กองช่างกล ปี พ.ศ. 2494 หลังจากนั้นได้รับการเลื่อนตำแหน่งงานที่กรมชลประทานเรื่อยมา จนเป็นผู้ตรวจราชการประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2530 จากนั้นได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2534 เป็นผู้ที่รับสนองพระราชดำริ ในเรื่องเกี่ยวกับการชลประทานและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพฯ เมื่อปลายปี พ.ศ. 2538

 • นายช่างพิเศษกรมชลประทาน (พ.ศ. 2509)
 • กรรมการข้าราชการพลเรือนผู้ทรงคุณวุฒิ (พ.ศ. 2526 - 2530)
 • อ.พ.ก.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ (พ.ศ. 2526 - 2530)
 • อ.พ.ก.วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์ (พ.ศ. 2526 - 2530)
 • อ.พ.ก.วิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือน (พ.ศ. 2526 - 2530)
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2530)
 • สมาชิกวุฒิสภา, กรรมาธิการการเกษตร, วุฒิสภา (พ.ศ. 2530 - 2534)
 • องคมนตรี[1]
 • ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
 • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
 • กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี (พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา , นายจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็นองคมนตรี)
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๘ ข หน้า ๑, ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๑
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๔๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๑ ธันวาคม ๒๕๓๐
 4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานแครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-06-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๒๐๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๕, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๖
 5. ราชกิจจานเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๑๓๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๕, ๒ สิงหาคม ๒๕๑๗
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๑๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖๕, ๗ ธันวาคม ๒๕๓๔
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๖๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๓๘๓, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๑
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ และเหรียญราชรุจิ, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๑๒ ข หน้า ๖๓, ๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๙

แหล่งข้อมูลอื่น แก้