ศุลี มหาสันทนะ

เรืออากาศโท ศุลี มหาสันทนะ (19 มีนาคม พ.ศ. 2462 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2551) อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นผู้กำกับนโยบายด้านพลังงานและน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดอายุรัฐบาลพลเอกเปรม ระหว่าง พ.ศ. 2524 - 2531 และเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทน้ำมัน บางจากปิโตรเลียม

เรืออากาศโท
ศุลี มหาสันทนะ
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
11 มีนาคม พ.ศ. 2524 – 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ดำรงตำแหน่ง
7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ดำรงตำแหน่ง
11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 19 มีนาคม พ.ศ. 2462
เสียชีวิต 22 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (89 ปี)

ประวัติแก้ไข

ศุลี มหาสันทนะ เป็นบุตรของพระศรีปริญญา (ล้วน มหาสันทนะ) กับนางระฤก ศรีปริญญา จบชั้นมัธยมจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และจบวิศวกรรมเครื่องกล จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [1]

หลังเรียนจบได้รับราชการกรมช่างทหารอากาศเป็นเวลา 6 ปี จากนั้นจึงลาออกจากราชการไปทำงานบริษัทน้ำมันเอสโซ่ ในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จนได้รับตำแหน่งสูงสุดเป็นกรรมการบริษัทและผู้จัดการขายทั่วไป หลังจากทำงานเป็นเวลา 20 ปี ได้ลาออกไปทำงานกับบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงเป็นเวลา 13 ปี ตำแหน่งสูงสุดเป็นกรรมการอำนวยการและผู้จัดการทั่วไป [2] และได้รับการชักชวนจากพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ. 2524 ถึงปี พ.ศ. 2531 (3 คณะรัฐมนตรี)[3][4] เป็นประธานอนุกรรมการนโยบายปิโตรเลียม ทำหน้าที่พิจารณาและกลั่นกรองนโยบายเกี่ยวกับปิโตรเลียม เพื่อเสนอกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

ตลอดเวลา 8 ปีที่ดูแลนโยบายพลังงาน เรืออากาศโทศุลี เป็นผู้วางแนวนโยบายราคาน้ำมันเสรี นโยบายพัฒนาแหล่งพลังงานในประเทศ ทั้งแหล่งแก๊สธรรมชาติและน้ำมันดิบ ปรับปรุงการจัดเก็บเงินกองทุนน้ำมัน และเป็นผู้ผลักดันให้แยกโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ซึ่งอยู่ในสังกัดกรมการพลังงานทหาร ภายใต้การดูแลของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ซึ่งเดิมมีการบริหารแบบราชการ ให้มีรูปแบบการบริหารแบบเอกชน เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยแยกออกมาเป็น บริษัท บางจากปิโตรเลียม เมื่อ พ.ศ. 2528 [2]

นอกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เรืออากาศโทศุลี ยังดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, วุฒิสมาชิก, ประธานกรรมการทุนธนชาตคนแรก,ผู้ก่อตั้งและกรรมการทีไอจีเอ,กรรมาธิการในสหภาพรัฐสภาอาเซียน และกรรมการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

เรืออากาศโทศุลี ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งปอด เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ด้วยวัย 89 ปี พระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส [5]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ เรืออากาศโท ศุลี มหาสันทนะ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
  2. 2.0 2.1 "ศุลี มหาสันทนะ เบื้องหลัง "วันนี้ของบางจาก" นิตยสารผู้จัดการ, เมษายน 2535
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งและตั้งรัฐมนตรี (ปรับปรุงคณะรัฐมนตรีในสมัยพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี จำนวน ๒๖ ราย)
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๔ ราย)
  5. เรืออากาศโทศุลี ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งปอด[ลิงก์เสีย]
  6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๒๐๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๒, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๖
  7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๑๘๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๙, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๕
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๒, ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๐
  9. ราชกิจจานุเบกษา, บัญชีรายนาม ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ, เล่ม ๕๒ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๓๕๙๗, ๑ มีนาคม ๒๔๗๘