บริษัททีไอจีเอ จำกัด (TIGA Co., Ltd.)[1] หรือเรียกโดยย่อว่า ไทก้า เป็นบริษัทตัวแทนลิขสิทธิ์ในประเทศไทย จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเอกชนเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2540[1][3] ปัจจุบันมีตัวแทนจำหน่าย คือ บริษัทเอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน)[3]

บริษัททีไอจีเอ จำกัด
TIGA Co., Ltd.
ประเภทบริษัทจำกัด
ก่อตั้ง26 มีนาคม พ.ศ. 2540[1]
ที่ตั้งเลขที่ 65/215-216 อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 26 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร[1]
บุคลากรหลักพลเอก สมชาย วิษณุวงศ์, ประธานกรรมการ
สิทธิชัย รุจิภาสกุล, กรรมการผู้จัดการ[1]
เลขทะเบียน0105540031333[1]
ทุนจดทะเบียน120,000,000.00 บาท[1]
หมวดธุรกิจ• 92111 (ประกอบกิจการสร้างสรรค์ตัวการ์ตูน เพื่อจำหน่ายในรูปลิขสิทธิ์และภาพยนตร์)[1]
• 71410 (บริการเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า)[2]
รายได้107,960,116.13 บาท (2553)[2]
รายจ่าย118,008,558.19 บาท (2553)[2]
กำไร-11,837,504.19 บาท (2553)[2]
ขาดทุน-12,866,508.1 บาท (2553)[2]
สินทรัพย์262,687,185.71 บาท (2553)[2]
หนี้สิน134,675,838.56 บาท (2553)[2]
เว็บไซต์TIGA.co.th

รายชื่อภาพยนตร์การ์ตูนที่ไทก้าเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์แก้ไข

อนิเมะแก้ไข

ภาพยนตร์อนิเมะญี่ปุ่นแก้ไข

อนิเมะญี่ปุ่นแก้ไข

แอนิเมชันอเมริกาแก้ไข

อนิเมะเกาหลีแก้ไข

การ์ตูนไทยแก้ไข

อนิเมะจีนแก้ไข

อนิเมะอังกฤษแก้ไข

อนิเมะฝรั่งเศสแก้ไข

ภาพยนตร์โทคุซัทสึแก้ไข

รายชื่อภาพยนตร์และรายการสารคดีอื่น ๆ ที่ไทก้าเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์แก้ไข

ภาพยนตร์แก้ไข

ภาพยนตร์ไทยแก้ไข

ภาพยนตร์ญี่ปุ่นแก้ไข

ภาพยนตร์เกาหลีแก้ไข

ภาพยนตร์จีนแก้ไข

ภาพยนตร์ต่างประเทศแก้ไข

ซีรีส์แก้ไข

รายการสารคดีแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข