ไสว จารุเสถียร

ท่านผู้หญิงไสว จารุเสถียร (สกุลเดิม ปานประสิทธิ์; พ.ศ. 2461 – พ.ศ. 2551)[1] เป็นบุตรีของเรือตรีวอน ปานประสิทธิ์ กับฮวย ปานประสิทธิ์ ต่อมาสมรสกับจอมพลประภาส จารุเสถียร อดีตรองนายกรัฐมนตรี มีบุตร–ธิดา 6 คน ได้แก่

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข