จารุจินต์ นภีตะภัฏ

ดร.จารุจินต์ นภีตะภัฏ (22 มกราคม พ.ศ. 2493 - 12 กันยายน พ.ศ. 2551) อดีตผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช.

จารุจินต์ นภีตะภัฏ
เกิด22 มกราคม พ.ศ. 2493
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เสียชีวิต12 กันยายน พ.ศ. 2551
สัญชาติไทย
อาชีพนักชีววิทยา, นักสัตววิทยา, นักอนุกรมวิธาน

ประวัติแก้ไข

ดร.จารุจินต์ นภีตะภัฏ เกิดเมื่อ 22 มกราคม พ.ศ. 2493 ที่ริมคลองบางซื่อ สุขาภิบาลอนุสาวรีย์ จังหวัดพระนคร จบการศึกษาจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย จบปริญญาโทด้านกีฏวิทยา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.จารุจินต์ มีนิสัยชอบศึกษาสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ มาตั้งแต่เด็ก ขณะศึกษาอยู่ปริญญาโทได้มาช่วยงานกับนายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล เมื่อจบออกมาแล้วได้เข้าทำงานในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

มีผลงานด้านการอนุกรมวิธานสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทั้ง พืช แมลง นก ปลา สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ พร้อมทั้งงานวิจัยและเขียนหนังสือรวบรวมรายชื่อสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในประเทศไทย รวมทั้งค้นพบสิ่งมีชีวิตใหม่ ๆ จำนวนหนึ่ง และได้รับเกียรติตั้งตามชื่อของท่าน[1][2]

ตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานสุดท้ายที่ตั้งใจจะทำแต่ไม่สำเร็จเพราะเสียชีวิตเสียก่อน คือการออกหนังสือรวบรวมรายชื่อนกทั้งหมดที่พบในประเทศไทย ชื่อ Birds of Thailand

ชีวิตส่วนตัว สมรสกับ นางจิราภา นภีตะภัฏ มีบุตรชายและบุตรสาวอย่าวละคน[1]

ดร.จารุจินต์ นภีตะภัฏ เสียชีวิตอย่างกะทันหันเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2551 ด้วยการผ่าตัดถุงใต้ตาที่คลินิกศัลยกรรมแห่งหนึ่งที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ โดยหมอได้ฉีดยาชาและยานอนหลับให้ แต่แล้วจู่ ๆ ชีพจรของดร.จารุจินต์ก็หยุดเต้นลงทันทีและเสียชีวิตลงบนเตียงผ่าตัด

พันธุ์สัตว์ที่ได้รับการตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่จารุจินต์ นภีตะภัฏแก้ไข

  • แมงมุมจารุจินต์, Liphistius jarujini Ono, 1988 — แมงมุมขนาดเล็ก พบทางภาคใต้ของไทย
  • ตุ๊กแกป่าจารุจินต์, Cyrtodactylus jarujini (Ulber, 1992) — พบในถ้ำเขาหินทราย ในจังหวัดหนองคาย
  • ปูป่าจารุจินต์, Beccumon jarujini (Ng & Naiyanetr, 1993) — พบทางภาคเหนือของไทย
  • หอยทากจิ๋วปากแตร นภีตะภัฏ, Paraboysidia nabhitabhatai Panha & Burch, 2001
  • แมลงช้างนภีตะภัฏ, Coniocompsa nabhitabhatai Sziraki, 2002 — ค้นพบที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
  • แมลงวันจารุจินต์, Platyroptilon jarujin Papp in Papp, Merz & M. Földvári, 2006 — ค้นพบที่สวนพฤกษศาสตรเขาช่อง จังหวัดตรัง
  • ปาดป่าจารุจินต์, Rhacophorus jarujini Matsui & Panha, 2006 — พบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
  • ไรนภีตะภัฏ, Trichogalumna nabhitabhatai Mahunka, 2008 — ค้นพบที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
  • กบห้วยขาปุ่มใต้, กบห้วยขาปุ่มจารุจินต์, Limnonectes jarujini Matsui, Panha, Khonsue & Kuraishi, 2010 — พบได้ทางภาคใต้ของไทย

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข