ดอน ปรมัตถ์วินัย

นักการทูตชาวไทย

ดอน ปรมัตถ์วินัย (เกิด 25 มกราคม พ.ศ. 2493) เป็นนักการเมืองและนักการทูตชาวไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 2 สมัย อดีตอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ อดีตเอกอัครราชทูตประจำสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน สหภาพยุโรป

ดอน ปรมัตถ์วินัย
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.
ดอน ในปี พ.ศ. 2560
รองนายกรัฐมนตรี
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
5 สิงหาคม พ.ศ. 2563
(2 ปี 299 วัน)
ดำรงตำแหน่งร่วมกับประวิตร วงษ์สุวรรณ
วิษณุ เครืองาม
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์
อนุทิน ชาญวีรกูล
สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
ยงยุทธ ยุทธวงศ์
ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
ประจิน จั่นตอง
ณรงค์ พิพัฒนาศัย
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
(7 ปี 285 วัน)
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ดำรงตำแหน่ง
30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
(0 ปี 354 วัน)
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า สวนิต คงสิริ
ถัดไป วีระศักดิ์ ฟูตระกูล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 25 มกราคม พ.ศ. 2493 (73 ปี)
จังหวัดพระนคร ประเทศไทย
พรรค อิสระ
คู่สมรส นรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย

ประวัติแก้ไข

ดอนเกิดเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2493 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของเลี้ยง กับ นงลักษณ์ ปรมัตถ์วินัย[1][2]

ดอน จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจาก โรงเรียนวัดสุทธิวราราม และมัธยมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีใน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างปี 2510–2511 (สิงห์ดำ รุ่น 20) จากนั้น เขาได้รับทุนรัฐบาล (ก.พ.) ไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา นายดอนได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม สาขารัฐศาสตร์ และปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส (UCLA) และยังได้รับปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากวิทยาลัยกฎหมายและการทูตเฟลทเชอร์ ณ มหาวิทยาลัยทัฟส์ (The Fletcher School of Law and Diplomacy at Tufts University)

นอกจากนี้ เขายังจบการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 36 และการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 6 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 36/ปรอ. 6 หรือ วปรอ. 366)

ดอนสมรสกับ นรีรัตน์ ทังสุบุตร กรรมการบริษัท ปานะวงศ์ จำกัด บุตรีนายตรีวัฒน์-นางธิติมดี ทังสุบุตร (สกุลเดิมบุนนาค โดยนางธิติมดี ทังสุบุตร แม่ยายนายดอนฯ เป็นบุตรี นาวาโท ตัปนวงศ์ บุนนาค บุตรพลตรี พระยาสุรวงศ์วิวัฒน์ (เตี้ยม บุนนาค) กับกัญจนา บุนนาค ธิดาเจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค)[3] มีบุตรด้วยกันหนึ่งคน คือ นายเพื่อน ปรมัตถ์วินัย

ใน พ.ศ. 2561 เขาได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นจาก คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงานแก้ไข

ดอนเริ่มเข้ารับราชการใน พ.ศ. 2517 ในกรมการเมือง กระทรวงการต่างประเทศ[2] ต่อมาระหว่างปี 2517- 2523 ไปทำงานในสังกัดกองเอเซียตะวันออก กองเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ สำนักเลขานุการรัฐมนตรี เป็นหนึ่งในคณะของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ในการเยือนปักกิ่ง เพื่อสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีน เมื่อปี 2518 และทำงานกิจการอาเซียนในช่วงหลังการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 1 ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 2519[ต้องการอ้างอิง]

ในปี 2523 ดอนดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้ากองนโยบายเศรษฐกิจ และการเงิน และหัวหน้ากองพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม สำนักงานอาเซียนแห่งประเทศไทย โดยเริ่มทำงานเกี่ยวกับปัญหาสงครามกัมพูชา–เวียดนาม[ต้องการอ้างอิง]

ต่อมาในปี 2524 ดอนได้รับแต่งตั้งให้เป็น เลขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบอนน์ ประเทศเยอรมนีตะวันตก และเป็นที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบอนน์ ในปี 2527[ต้องการอ้างอิง]

ในพ.ศ. 2528 ดอนกลับมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมการเมือง ก่อนที่จะไปดำรงตำแหน่งอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการต่างประเทศ และอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกในปี 2531, 2534 และ 2535 ตามลำดับ[ต้องการอ้างอิง]

ต่อมาใน พ.ศ. 2537 เขาไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศไทยประจำสมาพันธรัฐสวิส นครรัฐวาติกัน และราชรัฐลิกเตนสไตน์ ถิ่นพำนัก ณ กรุงแบร์น[ต้องการอ้างอิง]

ต่อมาใน พ.ศ. 2542 ย้ายมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ในช่วงนี้ได้เริ่มต้นงานด้านเยาวชนไทยในโครงการยุวทูตความดี และกลับไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตอีกครั้ง โดยปี 2544 ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และมองโกเลีย ถิ่นพำนัก ณ กรุงปักกิ่ง กรุงปักกิ่ง[ต้องการอ้างอิง]

ต่อมาใน พ.ศ. 2547 เขาย้ายไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตและหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ราชอาณาจักรเบลเยียม และราชรัฐลักเซมเบิร์ก ถิ่นพำนัก ณ กรุงบรัสเซลส์ ดูแลทุกกิจการของไทยกับสหภาพยุโรปในช่วงวิกฤติสึนามิ 2547 ซึ่งเชื่อมโยงถึงการที่ไทยได้คืนระบบการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) ของสหภาพยุโรปในปีต่อมา[ต้องการอ้างอิง]

ใน พ.ศ. 2550 ดอนย้ายไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาตินครนิวยอร์ก ได้ทำงานเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของกัมพูชาเรื่องปัญหาพื้นที่ทับซ้อนกับประเทศไทย กรณีเขาพระวิหาร ที่กัมพูชาพยายามนำเข้าสู่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ[ต้องการอ้างอิง] ในปี 2550 เขายังได้รับรางวัลครุฑทองคำ จากสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย[4] ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้สำหรับข้าราชการพลเรือนที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น

และในปี 2552 ดอนเข้าดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา ถิ่นพำนัก ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ดูแลประสานงานความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ในช่วงระหว่างวิกฤตการเมืองไทย พ.ศ. 2553 และได้ดูแลโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง ไทย-สหรัฐอเมริกา ในระดับทั่วประเทศ จนกระทั่งออกจากตำแหน่ง โดยลาออกจากราชการในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 ก่อนเกษียณอายุราชการเพียง 1 เดือน[5] และในเดือนพฤศจิกายน ปีเดียวกันนั้น นายดอน เข้ามารับตำแหน่งประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)[6] ซึ่งเขาเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มาตั้งแต่ปี 2537[7]

ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2557 เขาลาออกจากบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)[8] และเข้ารับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในรัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา[9] ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แทน พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558[10]

ใน พ.ศ. 2561 กกต. ได้กล่าวว่าเขาขาดคุณสมบัติดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี เนื่องจากกรณีภรรยาถือครองหุ้นขัดกฎหมาย โดยภรรยามีหุ้นในธุรกิจเกินกว่า 5% แล้วไม่แจ้ง ป.ป.ช. ภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งได้มีการเรียกร้องให้เขาลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แต่เขาปฏิเสธ พร้อมระบุว่า "การแสดงสปิริตให้ไปเรียกร้องกับนักกีฬา"[11][12][13]

ในสมัยรัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

กระทั่งวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เขาเป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่งควบตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ[14]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. "ประวัติการทำงานโดยสังเขปของ นาย ดอน ปรมัตถ์วินัย มอบต่อสมาคมข้าราชการพลเรือนเมื่อ พย.๒๕๕๓". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-10-10. สืบค้นเมื่อ 2014-09-28.
 2. 2.0 2.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
 3. นาวาโทตัปนวงศ์ บุนนาค - ชมรมสายสกุลบุนนาค
 4. "ประกาศสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2550 - 2551" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2015-11-20.
 5. ไทยรัฐออนไลน์, มุมข้าราชการ 18/09/53 โดย ซี.12 , วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2553.
 6. มติชนออนไลน์ , ช.การช่างดึงอดีตทูตใหญ่ "ดอน ปรมัตถ์วินัย" นั่งปธ.คุมด้านสวล. แตกไลน์ลงทุนพลังงานแสงอาทิตย์[ลิงก์เสีย], วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เวลา 10:40:21 น.
 7. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)
 8. "แจ้งกรรมการอิสระลาออก 29 สิงหาคม 2557" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2015-11-14.
 9. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี, เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๖๔ ง หน้า ๑, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
 10. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี, เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๙๑ ง หน้า ๓, ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
 11. "ดอน" ไม่ลาออก! ลั่น "ถ้าจะถามหาสปิริต ให้ไปหาจากนักกีฬา"
 12. เมียถือหุ้นเป็นเหตุ กกต.ฟัน "ดอน" ขาดคุณสมบัติรัฐมนตรี
 13. เปิดบัญชีถือครองหุ้น "ดอน ปรมัตถ์วินัย" ก่อนโดนเชือด
 14. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี, เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง หน้า ๑, ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
 15. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๙ ข, หน้า ๔, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖
 16. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๑๐, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๑
 17. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๙ ข หน้า ๒, ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗
 18. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๒๑๔, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔
ก่อนหน้า ดอน ปรมัตถ์วินัย ถัดไป
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์    
รองนายกรัฐมนตรี (ครม.62)
(5 สิงหาคม 2563 – ปัจจุบัน)
  อยู่ในวาระ
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ครม.61,ครม.62)
(19 สิงหาคม 2558 – ปัจจุบัน)
  อยู่ในวาระ