ณรงค์ พิพัฒนาศัย

อดีตรองนายกรัฐมนตรีไทย

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตราชองครักษ์พิเศษ [1] กรรมการในคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ประธานกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ[2]ประธานกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงาน ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์[3]ประธานกรรมการในคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 401/2558[4] และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา[5]ประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติและรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและ อดีต ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการทหารเรือสืบต่อจาก พล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ที่เกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556[6]

ณรงค์ พิพัฒนาศัย
ณรงค์ ในปี พ.ศ. 2557
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้าหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
ยงยุทธ ยุทธวงศ์
ถัดไปฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 (0 ปี 354 วัน)
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้าจาตุรนต์ ฉายแสง
ถัดไปดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
สมาชิกวุฒิสภา
รักษาการ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
หัวหน้าประยุทธ์ จันทร์โอชา
ผู้บัญชาการทหารเรือ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – 30 กันยายน พ.ศ. 2557
ก่อนหน้าสุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์
ถัดไปไกรสร จันทร์สุวานิชย์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด7 ตุลาคม พ.ศ. 2496 (70 ปี)
คู่สมรสอัจฉรา พิพัฒนาศัย
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้ ไทย
สังกัดกองทัพเรือไทย
ยศ พลเรือเอก

ประวัติ แก้

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย เกิดเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2496 เป็นบุตรของนาวาตรี พิเทศ กับนางมณี พิพัฒนาศัย จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 13 (ตท.13) และโรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 70 (นร.70) เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ๆ ได้แก่ ผู้บังคับการหมู่เรือที่ 4 กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ, ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ, ผู้ช่วยฝ่ายทูตทหารเรือ ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี, รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ, เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ, ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือ, รองเสนาธิการทหารเรือ, ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ และรองผู้บัญชาการทหารเรือก่อนที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ นับเป็นคนที่ 49 และได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2557 ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา[7] ต่อมาได้ปรับไปรับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558[8] ดูแลรับผิดชอบงานกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค[9]

พล.ร.อ.ณรงค์ มีชื่อเรียกเล่น ๆ จากเพื่อน ๆ และสื่อมวลชนว่า "บิ๊กเข้" เนื่องจากสมัยเป็นนักเรียนเตรียมทหารนั้นมักไปลอยคอว่ายน้ำหลังเลิกเรียนอยู่เป็นประจำ ความชื่นชอบส่วนตัวชอบถ่ายรูป มักพกกล้องถ่ายรูปไปในที่ต่าง ๆ เสมอ แต่ไม่ชอบที่จะถ่ายรูปตัวเอง[10]

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เขาลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ[11] และ เรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข[12]ในฐานะปฏิบัติราชการแทน นายกรัฐมนตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตราชองครักษ์พิเศษ
 2. กรรมการในคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ
 3. ประธานกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
 4. "ประธานกรรมการในคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-08-06. สืบค้นเมื่อ 2016-06-22.
 5. ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 164 ง วันที่ 31 สิงหาคม 2557
 6. เมื่อคลื่นลมสงบที่ทัพเรือ 'ณรงค์' ผงาดนั่งเก้าอี้'นาวี1'
 7. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 32 ราย)
 8. พระบรมราชโองการ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี
 9. นายกรัฐมนตรี"แบ่งงาน 6 รองนายกรัฐมนตรี....
 10. "รู้จักเจ้ากระทรวงศึกษาธิการ-สาธารณสุข รัฐบาล 'ประยุทธ์ 1'". ไทยรัฐ. 2014-09-01. สืบค้นเมื่อ 2014-09-01.
 11. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 12. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
 13. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี - ราชกิจจานุเบกษา" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2013-10-29. สืบค้นเมื่อ 2014-08-07.
 14. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี - ราชกิจจานุเบกษา" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-10-11. สืบค้นเมื่อ 2014-08-07.
 15. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๑ ข หน้า ๕, ๑๒ มกราคม ๒๕๓๙
 16. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ จำนวน ๒,๖๘๓ ราย เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ หน้า ๒
ก่อนหน้า ณรงค์ พิพัฒนาศัย ถัดไป
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
ยงยุทธ ยุทธวงศ์
   
รองนายกรัฐมนตรี (ครม. 61)
(19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)
  พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ
จาตุรนต์ ฉายแสง    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ครม. 61)
(30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558)
  พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์    
ผู้บัญชาการทหารเรือ
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - 30 กันยายน พ.ศ. 2557)
  พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์