เปิดเมนูหลัก

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (เกิด 15 มีนาคม 2499) เป็นนักการเมืองไทย หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่ 8 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 11 สมัย (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา 6 สมัย และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ 5 สมัย)

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ดำรงตำแหน่ง
15 มกราคม พ.ศ. 2553 – 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554
นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ก่อนหน้า วิทยา แก้วภราดัย
ถัดไป วิทยา บุรณศิริ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 – 15 มกราคม พ.ศ. 2553
นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ก่อนหน้า ศรีเมือง เจริญศิริ
ถัดไป ชินวรณ์ บุณยเกียรติ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 – 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ก่อนหน้า อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
ดำรงตำแหน่ง
3 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ก่อนหน้า อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (หัวหน้าพรรค)
ถัดไป อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (หัวหน้าพรรค)
ดำรงตำแหน่ง
25 มีนาคม – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ก่อนหน้า อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (หัวหน้าพรรค)
ถัดไป จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 มีนาคม พ.ศ. 2499 (63 ปี)
พังงา ประเทศไทย
พรรคการเมือง พรรคประชาธิปัตย์ (2529 - ปัจจุบัน)
คู่สมรส อรอนงค์ ลักษณวิศิษฏ์
ลายมือชื่อ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขานโยบายสาธารณะและการวางแผน จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

นายจุรินทร์ เคยดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในสมัยรัฐบาลชวน 1 และ ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในสมัยรัฐบาลชวน 2 นอกจากนี้เคยดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล และ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (2 สมัย)

ด้านการทำงานในสภาผู้แทนราษฎร ในปี พ.ศ. 2529 นายจุรินทร์ ได้รับเลือกเป็น ส.ส.ดาวรุ่ง (ส.ส. ใหม่ดีเด่น) โดยสื่อมวลชนสายรัฐสภา และได้รับการโหวตจาก สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ให้เป็นคณะกรรมาธิการดีเด่น จากบทบาทใน คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร กรณีดำเนินการทวงคืน ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ จากสหรัฐอเมริกา จนเป็นผลสำเร็จ

ตั้งแต่การเลือกตั้งปี พ.ศ. 2544 นายจุรินทร์ได้ย้ายไปลงสมัครในระบบบัญชีรายชื่อ โดยให้ นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์ น้องชายลงสมัคร ส.ส.เขต แทน ล่าสุดในการเลือกตั้ง 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 นายจุรินทร์ ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.สัดส่วน เขต 8 พรรคประชาธิปัตย์ ในลำดับที่ 4 และได้รับการเลือกตั้ง

ภายหลังการเลือกตั้ง 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และมีการจัดตั้งรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช พรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นฝ่ายค้านพรรคเดียวได้ประกาศจัดตั้ง รัฐบาลเงา หรือ ครม.เงา ขึ้น ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 และ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้รับเลือกจากที่ประชุมพรรค ให้ทำหน้าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเงา

เนื้อหา

ประวัติการศึกษาแก้ไข

จุรินทร์เกิดที่จังหวัดพังงา เริ่มศึกษาในระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา จังหวัดพังงา (สอบได้ที่ 1 ของจังหวัด) ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สำเร็จปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะและการวางแผน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประวัติการทำงานแก้ไข

 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2529, 2531, 2535/1, 2535/2, 2538, 2539, 2544, 2548, 2550, 2554, 2562
 • เลขานุการคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว ปี 2529 – 2531
 • เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2531
 • รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปี 2532
 • เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2533
 • โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ปี 2532 – 2535
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปี 2535[1]
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2537
 • ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน ปี 2539 – 2540
 • ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล ปี 2540 – 2543
 • รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2540 – 2543
 • ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน ปี 2544 – 5 ม.ค.48
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการกิจการสภา สภาผู้แทนราษฎร ปี 2548
 • รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ปี 2546 - 2562
 • รัฐมนตรีเงาว่าการกระทรวงพลังงาน
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2551 - 17 มกราคม 2553
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 18 มกราคม 2553 - ปัจจุบัน
 • ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน ปี 2554 – 2557[2]

รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะแก้ไข

นายจุรินทร์ ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในคณะรัฐมนตรีคณะที่ 59 ของไทย [3] ซึ่งจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยสำนักเอแบคโพล เกี่ยวกับผลงานของรัฐบาลในรอบ 1 ปี พบว่าผลงานด้านการศึกษา คือ การเรียนฟรี 15 ปี มีคะแนนอยู่ในอันดับที่ 3 (7.28 คะแนน) นับได้ว่าเป็นผลงานที่อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจของรัฐบาล [4]

จากกรณีการลาออกจากตำแหน่งของนายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ มีมติให้นายจุรินทร์ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแทน [5] ซึ่งผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในปี พ.ศ. 2553 ยังพบว่านายจุรินทร์ ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเป็นลำดับที่ 1 ของรัฐมนตรีในรัฐบาลดังกล่าว โดยได้รับคะแนน 6.02 จากคะแนนเต็ม 10[6]

รางวัลเกียรติยศแก้ไข

 • ปี 2529 ได้รับเลือกเป็น ส.ส.ดาวรุ่ง (ส.ส. ใหม่ดีเด่น) โดยสื่อมวลชนสายรัฐสภา
 • ปี 2530 ได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมาธิการดีเด่น โดย สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย จากบทบาทใน คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร กรณีทวงคืนทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ จากสหรัฐอเมริกา
 • ปี 2533 ได้รับเลือกเป็นนักศึกษาดีเด่น สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี ของการสถาปนาสถาบัน
 • ปี 2534 ได้รับเลือกตั้งเป็นศิษย์เก่าดีเด่นสมาคมรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปี 2537 นักศึกษาเก่าดีเด่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี การสถาปนาสถาบัน
 • ปี 2545 ศิษย์เก่าดีเด่นของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (เนื่องในโอกาสโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ครบรอบ 120 ปี)
 
ปกหนังสือ อู๊ดด้าจับปากกาพาเที่ยว

ชีวิตส่วนตัวแก้ไข

นายจุรินทร์ เมื่อสมัยยังเป็นนักศึกษาได้เป็นนักเขียน การ์ตูนการเมือง ใช้นามปากกาว่า "อู๊ดด้า" จึงเป็นฉายาที่มักจะเรียกจนติดปากมาจนทุกวันนี้ สถานภาพปัจจุบันสมรสแล้ว

นอกจากนี้ นายจุรินทร์ ยังเป็นนักเขียน มีผลงานหนังสือแนวท่องเที่ยว ในเครือสำนักพิมพ์มติชน ชื่อ "อู๊ดด้าจับปากกาพาเที่ยว" และเคยเป็นผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์มติชน อีกด้วย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๘ ราย)
 2. http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=78489:-qq&catid=176:2009-06-25-09-26-02&Itemid=524
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
 4. เอแบคโพลล์: ผลงานรัฐบาลในรอบ 1 ปี การยุบพรรคประชาธิปัตย์ และกรณีปฏิทินนู้ดในทรรศนะของประชาชน
 5. มติประชาธิปัตย์ โยก"จุรินทร์" คุม สธ. "ชินวรณ์" ไป ก.ศึกษาฯ
 6. เอแบคโพลล์เผย 5 รมต.โลกลืม" นริศรา -ชัยวุฒิ - พรรณสิริ - ศุภชัย -ไชยยศ "
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย จำนวน ๔,๒๓๘ ราย)
 8. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ชั้นสายสะพาย สมาชิกวุฒิสภา เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๗)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข