นายสวนิต คงสิริ นักการทูตชาวไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

นายสวนิต คงสิริ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ดำรงตำแหน่ง
9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550
นายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 20 เมษายน พ.ศ. 2485 (78 ปี)
กรุงเทพ ประเทศไทย
คู่สมรส หม่อมราชวงศ์หญิงวิภานันท์ รังสิต (หย่า)
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

นายสวนิต คงสิริ เกิดเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2485 ที่กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัย The American University ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้านครอบครัว เคยสมรสกับหม่อมราชวงศ์หญิงวิภานันท์ รังสิต มีบุตร 2 คน คือ นางสาวปิณิดา คงสิริ และนายนิตินันท์ คงสิริ

การทำงานแก้ไข

นายสวนิต คงสิริ เริ่มรับราชการในกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2509 เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในกระทรวงอาทิ อธิบดีกรมสารนิเทศ อธิบดีกรมเศรษฐกิจ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และยังเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ในระหว่างปี พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2539 อีกด้วย

นอกจากนั้นนายสวนิต คงสิริ ยังเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสำนักงานขององค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ ณ กรุงเวียนนา อาทิ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency หรือ IAEA) และองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) เอกอัครราชทูตไทย ณกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในรัฐบาลหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2549[1] ซึ่งนายสวนิต คงสิริ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากกรณีถือหุ้นเกิน 5 %[2]

ปัจจุบันนายสวนิต คงสิริ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข