เปิดเมนูหลัก

เจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค)

มหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค) (6 มิถุนายน พ.ศ. 2418 - พ.ศ. 2489) อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2475 - 10 ธันวาคม พ.ศ. 2476

เจ้าพระยาพิชัยญาติ
(ดั่น บุนนาค)
ประธานรัฐสภา และ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ดำรงตำแหน่ง
2 กันยายน พ.ศ. 2475 – 10 ธันวาคม พ.ศ. 2476
ก่อนหน้า เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
ถัดไป พระยาศรยุทธเสนี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 6 มิถุนายน พ.ศ. 2418
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เสียชีวิต พ.ศ. 2489 (อายุ 71 ปี)
กรุงเทพมหานคร
คู่สมรส คุณหญิงแสง บุนนาค
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

เจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค) เป็นบุตรของพระยาไพบูลย์สมบัติ (เดช บุนนาค) กับนางสงวน เกิดเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2418 ที่บ้านเลขที่ 107 ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี แขวงบางยี่ขัน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร สมรสกับคุณหญิงแสง (สกุลเดิม อารยะกุล) มีบุตร-ธิดาชื่อ หลวงเมธีนฤปกร (สดวก บุนนาค) ธิดาชื่อสดับและสดม เป็นนางพระกำนัลในรัชกาลที่ 7 ซึ่งต่อมาได้สมรสกับพระสุนทรวาจนา (สนุทร สาลักษณ) บุตรของมหาเสวกโท พระยาศรีภูริปรีชา (กมล สาลักษณ) และคุณหญิง (พึ่ง) ศรีภูริปรีชา

เจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค) เคยดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา-ประธานสภาผู้แทนราษฎร 1 สมัยคือ 2 กันยายน พ.ศ. 2475 - 10 ธันวาคม พ.ศ. 2476

ลำดับบรรดาศักดิ์แก้ไข

  • พ.ศ. 2442 เป็น หลวงเมธีนฤปกร
  • พ.ศ. 2446 เป็น พระเมธีนฤปกร
  • พ.ศ. 2451 เป็น พระยากฤติกานุกรณกิจ
  • พ.ศ. 2467 เป็น เจ้าพระยาพิชัยญาติ บรมธรรมิกนาถมหาสวามิภักดิ์ อัครวโรปถัมภ์นิติวิธาน พิศาลยุกติธำรง สุทธิประสงค์อาชวาศรัย ศรีรัตนตรัยสรณธาดา อภัยพิริยบรมกรมพาหุ ดำรงศักดินา 10,000[1]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

ถึงแก่อสัญกรรมแก้ไข

เจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค) ถึงอสัญกรรม เมื่อ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2489 อายุ 71 ปี

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสถาปนาพระองค์เจ้าและตั้งเจ้าพระยา, 23 พฤศจิกายน 2467, เล่ม 41, หน้า 2645