เจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล

เจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล เป็นภริยาในเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) ท่านเกิดในตระกูลคหบดีชาวบ้านอัมพวา ตำบลบางช้าง จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพระธิดาของพระชนกทอง ณ บางช้าง กับสมเด็จพระรูปศิริโสภาคย์มหานาคนารี เป็นพระกนิษฐาในสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี มีพี่น้องร่วมบิดามารดา รวม 10 คน ซึ่งนับเป็นสายสกุลราชินิกุล ได้แก่ [1]

 • เจ้าคุณหญิงแวน (บางแห่งว่า แว่น[2])
 • เจ้าคุณหญิงทองอยู่ สมรสกับท่านตาขุนทอง มีธิดาชื่อ "หงส์" ซึ่งถวายตัวเป็นพระสนมใน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
 • เจ้าคุณชายชูโต ต้นสกุล แสง-ชูโต และ สวัสดิ์-ชูโต
 • สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี
 • เจ้าคุณชายแตง
 • เจ้าคุณหญิงชีโพ มีบุตรชายเพียงผู้เดียวชื่อ หงส์ แต่โดนพม่าจับเอาไปเป็นเชลย และไม่ได้กลับคืนมา จึงสิ้นสุดวงศ์เพียงเท่านี้[3]
 • เจ้าคุณชายพู
 • เจ้าคุณหญิงเสม
 • เจ้าคุณหญิงนวล (เจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล)
 • เจ้าคุณหญิงแก้ว สมรสกับพระยาสมุทรสงครามซึ่งมีบรรพบุรุษโดยนับทางบิดาตลอดเป็นเจ้าแสนเช่นกัน ทั้งเจ้าคุณหญิงแก้วและพระยาสมุทรสงครามเป็นต้นสกุล ณ บางช้าง
เจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
เกิดบ้านอัมพวา ตำบลบางช้าง จังหวัดสมุทรสงคราม
เสียชีวิตสยาม
มีชื่อเสียงจากพระกนิษฐาในสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี
คู่สมรสเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค)
บุตร10 คน
บุพการี

เจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลมีบุตร-ธิดากับเจ้าพระยาอัครมหาเสนา (บุนนาค) 10 คน เป็นชาย 6 คน และหญิง 4 คน ซึ่งทั้งสิบคนนับว่าเป็นราชินิกุล ได้แก่

อ้างอิง แก้

 1. ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ. ราชสกุลจักรีวงศ์ และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2544. 490 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-222-648-2
 2. จุลลดา ภักดีภูมินทร์ (หม่อมหลวงศรีฟ้า ลดาวัลย์ มหาวรรณ). เวียงวัง เล่ม ๑. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์เพื่อนดี บริษัท อักษรโสภณ จำกัด, พิมพ์ครั้งที่ 2 มีนาคม 2551. 300 หน้า. หน้า หน้าที่ 60. ISBN 978-974-253-061-7
 3. จุลลดา ภักดีภูมินทร์ (หม่อมหลวงศรีฟ้า ลดาวัลย์ มหาวรรณ). เวียงวัง เล่ม ๑. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์เพื่อนดี บริษัท อักษรโสภณ จำกัด, พิมพ์ครั้งที่ 2 มีนาคม 2551. 300 หน้า. หน้า หน้าที่ 60. ISBN 978-974-253-061-7