พระชนกทอง ณ บางช้าง เป็นพระชนกในสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี อัครชายาเดิมในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

พระชนก

ทอง ณ บางช้าง
มีชื่อเสียงจากต้นราชินิกุล ณ บางช้าง
คู่สมรสสมเด็จพระรูปศิริโสภาคย์มหานาคนารี
บุตร11 คน; รวมถึง สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี, เจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล และเจ้าจอมมารดามา
บิดามารดา
 • พร ณ บางช้าง (บิดา)
 • ชี ณ บางช้าง (มารดา)

ประวัติ

แก้

พระชนกทอง ณ บางช้าง เกิดที่บ้านบางช้าง ตำบลอัมพวา อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ในรัชสมัยสมเด็จพระเพทราชา เป็นบุตรของพรกับชี และเป็นหลานตาของปะขาวพลาย[1] ต่อมาได้สืบทอดมรดกของบิดามารดาเป็นคหบดีและเป็นเศรษฐีแห่งบ้านบางช้าง มีพี่ชายและพี่สาวคือ แทน และมุก ทองสมรสกับสมเด็จพระรูปศิริโสภาคย์มหานาคนารี (พระนามเดิม สั้น) มีโอรส-ธิดาด้วยกัน 10 คน ทรงบัญญัติให้เรียกว่าเจ้าคุณพระราชพันธุ์ชั้นที่ 1 ทั้งสิ้น ได้แก่[2]

 1. เจ้าคุณหญิงแวน (บางแห่งว่า แว่น[3])
 2. เจ้าคุณหญิงทองอยู่ สมรสกับขุนทอง มีบุตรธิดา 2 คน คือ เจ้าพระยาอรรคมหาเสนา และเจ้าจอมหงส์ ในรัชกาลที่ 1
 3. เจ้าคุณชายชูโต (ต้นสกุลชูโต, แสง-ชูโต และ สวัสดิ์-ชูโต)
 4. สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี (มีพระนามเดิมว่า นาค หรือ นาก)
 5. เจ้าคุณชายแตง
 6. เจ้าคุณหญิงชีโพ มีบุตรชายคนเดียวชื่อหงส์ แต่โดนจับไปเป็นเชลยและไม่ได้กลับมา[4]
 7. เจ้าคุณชายพู
 8. เจ้าคุณหญิงเสม
 9. เจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล สมรสกับเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) (ต้นสกุลบุนนาค)[5]
 10. เจ้าคุณหญิงแก้ว (ต้นสกุล ณ บางช้าง)

และมีธิดาที่เกิดจากภรรยาอื่น คือ

พระชนกทองถึงแก่พิราลัยในสมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามสกุล ณ บางช้าง แก่ผู้สืบเชื้อสายจากท่าน[6]

ลำดับสาแหรก

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. เทพ สุนทรศารทูล. ประวัติวัดอัมพวันเจติยาราม. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์พระนารายณ์, พ.ศ. 2541. 192 หน้า. หน้า 34.
 2. ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ. ราชสกุลจักรีวงศ์ และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2544. 490 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-222-648-2
 3. จุลลดา ภักดีภูมินทร์ (หม่อมหลวงศรีฟ้า ลดาวัลย์ มหาวรรณ). เวียงวัง เล่ม ๑. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์เพื่อนดี บริษัท อักษรโสภณ จำกัด, พิมพ์ครั้งที่ 2 มีนาคม 2551. 300 หน้า. หน้า หน้าที่ 60. ISBN 978-974-253-061-7
 4. จุลลดา ภักดีภูมินทร์ (หม่อมหลวงศรีฟ้า ลดาวัลย์ มหาวรรณ). เวียงวัง เล่ม ๑. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์เพื่อนดี บริษัท อักษรโสภณ จำกัด, พิมพ์ครั้งที่ 2 มีนาคม 2551. 300 หน้า. หน้า หน้าที่ 60. ISBN 978-974-253-061-7
 5. "ชมรมสายสกุลบุนนาค". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-04-28. สืบค้นเมื่อ 2013-08-06.
 6. คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.. โครงกระดูกในตู้. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สยามรัฐ, พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2547. 109 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-690-131-1