รายชื่อพระอิสริยยศและพระเกียรติยศในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รางวัล และพระเกียรติยศมากมาย ดังรายการต่อไปนี้

พระบรมราชอิสริยยศแก้ไข

ธรรมเนียมพระยศของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
ธงประจำพระอิสริยยศ
 
ตราประจำพระองค์
การทูลใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับพระพุทธเจ้าข้า/เพคะ
 • พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ (20 กันยายน พ.ศ. 2396 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2404)
 • สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ กรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศ (21 มีนาคม พ.ศ. 2404 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2410)
 • สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ กรมขุนพินิตประชานาถ (15 มีนาคม พ.ศ. 2410 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411)
 • พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุฬาลงกรณ์เกล้าเจ้าอยู่หัว (11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411 - 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2416)
 • พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2416 - ปัจจุบัน)

พระยศทางทหารแก้ไข

พระราชสมัญญานามแก้ไข

พระองค์ได้รับการถวายพระสมัญญานามว่า"พระปิยมหาราช" แปลว่า มหาราชผู้ทรงเป็นที่รัก, "พระพุทธเจ้าหลวง", พระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย[3] และ พระบิดาแห่งการถ่ายภาพไทย[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศแก้ไข

ประเทศ ปีที่ได้รับ เครื่องอิสริยาภรณ์ แพรแถบ อ้างอิง
  จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี พ.ศ. 2412 เครื่องราชอิสริยาภรณ์นักบุญสเทเฟน ชั้นที่ 1  
  ญี่ปุ่น พ.ศ. 2430 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันสูงส่งยิ่งดอกเบญจมาศ ชั้นสังวาล   [5]
  เดนมาร์ก พ.ศ. 2430 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้าง   [6]
  ราชอาณาจักรอิตาลี พ.ศ. 2430 เครื่องราชอิสริยาภรณ์นักบุญมอริซและลาซารัส   [7]
  จักรวรรดิรัสเซีย พ.ศ. 2434 เครื่องราชอิสริยาภรณ์นักบุญอันดรูว์   [8]
  ราชอาณาจักรอิตาลี พ.ศ. 2435 เครื่องราชอิสริยาภรณ์แม่พระรับสาร   [7]
  จักรวรรดิเยอรมัน พ.ศ. 2440 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อินทรีดำ  
  สหราชอาณาจักรสวีเดนและนอร์เวย์ พ.ศ. 2427 เครื่องราชอิสริยาภรณ์นักบุญโอลาฟ ชั้นประถมาภรณ์   [9]
  สหราชอาณาจักร พ.ศ. 2421 เครื่องราชอิสริยาภรณ์นักบุญไมเคิลและจอร์จ   [10]

พระบรมราชานุสรณ์แก้ไข

พระบรมราชานุสาวรีย์แก้ไข

ในกรุงเทพมหานครแก้ไข

ในส่วนภูมิภาคแก้ไข

สถานที่แก้ไข

อื่น ๆแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2446/035/603.PDF
 2. https://www.navy.mi.th/index.php/history/detail/history_id/14
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/247/1.PDF
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00155197.PDF
 5. ราชกิจจานุเบกษา, เจ้าญี่ปุ่นเฝ้าทูลลอองธุลีพระบาท, เล่ม ๔, ตอน ๓๒, ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๐, หน้า ๒๕๗
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ผู้แทนกงสุลเยเนอราลเดนมากเฝ้าทูลละอองธุลพระบาทถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘, ตอน ๕๒, ๒๗ มีนาคม ค.ศ.๑๘๙๑, หน้า ๔๗๐
 7. 7.0 7.1 ราชกิจจานุเบกษา, ราชทูตอิตาลีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙, ตอน ๓๐, ๒๓ ตุลาคม ค.ศ.๑๘๙๒, หน้า ๒๔๙
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ข่าวทูตรุสเซียฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘, ตอน ๑๖, ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๔, หน้า ๑๔๒
 9. Norges Statskalender (in นอร์เวย์), 1890, pp. 595–596, สืบค้นเมื่อ 2018-01-06 – โดยทาง runeberg.org
 10. Shaw, Wm. A. (1906) The Knights of England, I, London, p. 338