อาคารมหาจุฬาลงกรณ์และอาคารมหาวชิราวุธ

อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ (อังกฤษ: Maha Chulalongkorn Buildings) และ อาคารมหาวชิราวุธ (อังกฤษ: Maha Vajiravudh Buildings) บางทีในฐานะ อาคารคณะอักษรศาสตร์ (อังกฤษ: Faculty of Arts Buildings) อาคารประวัติศาสตร์ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหาจุฬาลงกรณ์เดิมถูกสร้างเป็นอาคารบัญชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างปี พ.ศ. 2459-2461 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอังกฤษ เอ็ดเวิร์ด ฮีลีย์[1] อาคารมหาวชิราวุธถูกสร้างขึ้นในภายหลังระหว่างปี พ.ศ. 2496 ถึง 2499 ตัวอาคารถูกใช้เป็นอาคารเรียนของ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และตัวอาคารอยู่ในรายชื่อ โบราณสถานที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน และอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ได้รับรางวัล อาคารอนุรักษ์ เมื่อปี พ.ศ. 2530[2]

ภาพถ่ายของอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ (ซ้าย) และอาคารมหาวชิราวุธ (ขวา)

อ้างอิง

แก้
  1. Fusinpaiboon, Chomchon (2014). Modernisation of Building: The Transplantation of the Concept of Architecture from Europe to Thailand, 1930s–1950s (PhD thesis). University of Sheffield. pp. 554–94.
  2. "ตึกมหาจุฬาลงกรณ์ (ตึกอักษรศาสตร์) / Maha Chulalongkorn Building (Faculty of Arts Building)". asaconservationaward.com (ภาษาไทย และ อังกฤษ). Association of Siamese Architects. 19 June 2016. สืบค้นเมื่อ 3 November 2018.