โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

โรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2534 เป็นโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในมหาศุภสมัยทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2535 ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการถือเป็นโอกาสอันสำคัญยิ่ง เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะและอนุสรณ์สถานแก่อนุชนรุ่นหลัง ให้ได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยในด้านการศึกษา โดย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานนามโรงเรียนว่า "นวมินทราชินูทิศ" ซึ่งมีความหมายว่า โรงเรียนที่อุทิศแด่พระราชินีลำดับที่ 9 ผู้เป็นใหญ่ (นวม (อ่านว่า นะ-วะ-มะ) + อินทร์ + ราชินี + อุทิศ) และเนื่องจากโรงเรียนมีชื่อเดิมว่า "เบญจมราชาลัย 3" กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศเปลี่ยนชื่อ โรงเรียนเป็น "โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย"

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
เบญจมราชาลัย
Nawamintrachinuthit Benjamarachalai School
ที่ตั้ง
แผนที่
ข้อมูล
ชื่ออื่นนมร.บร. (NBR.)
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
คำขวัญรักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม
นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
สถาปนา4 มีนาคม พ.ศ. 2534
เขตการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2(สพม.กท.2)
ผู้อำนวยการนายจันทร เที่ยงภักดิ์
สี
เว็บไซต์http://www.nbr.ac.th
อักษรประดิษฐ์ นมร. ตราประจำโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน "นวมินทราชินูทิศ"

มาตรฐานคุณภาพของโรงเรียน

แก้
 1. เป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
 2. โรงเรียนสืบสานงานพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง
 3. โรงเรียน 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน
 4. โรงเรียนใกล้บ้าน
 5. โรงเรียนยอดนิยมของประเทศ (1 ใน 326 โรงเรียน)
 6. นายชนินทร์วุฒิ กาลจักร ผู้ชนะการแข่งขันเกม เทลส์รันเนอร์
 7. วงดนตรีลูกทุ่ง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 โครงการดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร ครั้งที่1,รายการชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ฤดูหนาวปีที่ 3 ฤดูร้อนปีที่ 4 รอบ 16 ทีมสุดท้าย
 8. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองชนะเลิศระดับภาคกลางและภาคตะวันออกการแข่งขันแต่งเพลงคุณธรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำภาคกลางและภาคตะวันออก ปี 2552

แผนการเรียน

แก้
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted)
 2. ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)
 3. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์
 4. ห้องเรียนทั่วไป เน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 5. ห้องเรียนทั่วไป เน้นภาษาจีน
 6. ห้องเรียนทั่วไป


 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted)
 2. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 3. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ปัญญาประดิษฐ์
 4. ห้องเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
 5. ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
 6. ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
 7. ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ธุรกิจ
 8. ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา

คณะสีของโรงเรียน

แก้
 1. ██ คณะสีฉัตรสัตบรรณ (สีแดง)
 2. ██ คณะสีสุวรรณปัทมา (สีเหลือง)
 3. ██ คณะสีสุทธาสิโนบล (สีม่วง)
 4. ██ คณะสีอุบลจงกลนี (สีชมพู)
 5. ██ คณะสีขจีบุณฑริก (สีเขียว)

ผู้บริหาร

แก้
ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
1. ผู้อำนวยการ เอกจิตรา ชูสกุลชาติ พ.ศ. 2534 — พ.ศ. 2535
2. ผู้อำนวยการ สุรเทพ ตั๊นประเสริฐ พ.ศ. 2535 — พ.ศ. 2539
3. ผู้อำนวยการ สุริยนต์ วะสมบัติ พ.ศ. 2539 — พ.ศ. 2540
4. ผู้อำนวยการ ดวงจิต คำวงษา พ.ศ. 2540 — พ.ศ. 2542
5. ผู้อำนวยการ สุธน คุ้มสลุด พ.ศ. 2543 — พ.ศ. 2544
6. ผู้อำนวยการ ณัฐกิจ บัวขม พ.ศ. 2544 — พ.ศ. 2545
7. ผู้อำนวยการ สุพล ทองดี พ.ศ. 2546 — พ.ศ. 2548
8. ผู้อำนวยการ เฉลิมชัย จันทรมิตรี พ.ศ. 2548 — พ.ศ. 2551
9. ผู้อำนวยการ บรรลือชัย ผิวสานต์ พ.ศ. 2551 — พ.ศ. 2556
10. ผู้อำนวยการ บุญฤทธิ์ รุ่งเรือง พ.ศ. 2556 — พ.ศ. 2561
11. ผู้อำนวยการ วรรณภา ทองสีไพล พ.ศ. 2561 — พ.ศ. 2562
12. ผู้อำนวยการ วีระ เจนชัย พ.ศ. 2562 — พ.ศ. 2564
13. ผู้อำนวยการ จันทร เที่ยงภักดิ์ พ.ศ. 2564 — ปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

13°53′28″N 100°41′40″E / 13.891090°N 100.694580°E / 13.891090; 100.694580