โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

โรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2534 เป็นโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในมหาศุภสมัยทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการถือเป็นโอกาสอันสำคัญยิ่ง เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะและอนุสรณ์สถานแก่อนุชนรุ่นหลัง ให้ได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยในด้านการศึกษา โดย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานนามโรงเรียนว่า "นวมินทราชินูทิศ" ซึ่งมีความหมายว่า โรงเรียนที่อุทิศแด่พระราชินีลำดับที่ 9 ผู้เป็นใหญ่ (นวม (อ่านว่า นะ-วะ-มะ) + อินทร์ + ราชินี + อุทิศ) และเนื่องจากโรงเรียนมีชื่อเดิมว่า "เบญจมราชาลัย 3" กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศเปลี่ยนชื่อ โรงเรียนเป็น "โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย"

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
อักษรประดิษฐ์ นมร. ตราประจำโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน "นวมินทราชินูทิศ"

มาตรฐานคุณภาพของโรงเรียนแก้ไข

  1. เป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
  2. โรงเรียนสืบสานงานพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง
  3. โรงเรียน 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน
  4. โรงเรียนใกล้บ้าน
  5. โรงเรียนยอดนิยมของประเทศ (1 ใน 326 โรงเรียน)
  6. นายชนินทร์วุฒิ กาลจักร ผู้ชนะการแข่งขันเกม เทลส์รันเนอร์
  7. วงดนตรีลูกทุ่ง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 โครงการดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร ครั้งที่1,รายการชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ฤดูหนาวปีที่ 3 ฤดูร้อนปีที่ 4 รอบ 16 ทีมสุดท้าย
  8. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองชนะเลิศระดับภาคกลางและภาคตะวันออกการแข่งขันแต่งเพลงคุณธรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำภาคกลางและภาคตะวันออก ปี 2552

ผู้บริหารแก้ไข

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
1. ผู้อำนวยการ เอกจิตรา ชูสกุลชาติ พ.ศ. 2534พ.ศ. 2535
2. ผู้อำนวยการ สุรเทพ ตั๊นประเสริฐ พ.ศ. 2535พ.ศ. 2539
3. ผู้อำนวยการ สุริยนต์ วะสมบัติ พ.ศ. 2539พ.ศ. 2540
4. ผู้อำนวยการ ดวงจิต คำวงษา พ.ศ. 2540พ.ศ. 2542
5. ผู้อำนวยการ สุธน คุ้มสลุด พ.ศ. 2543พ.ศ. 2544
6. ผู้อำนวยการ ณัฐกิจ บัวขม พ.ศ. 2544พ.ศ. 2545
7. ผู้อำนวยการ สุพล ทองดี พ.ศ. 2546พ.ศ. 2548
8. ผู้อำนวยการ เฉลิมชัย จันทรมิตรี พ.ศ. 2548พ.ศ. 2551
9. ผู้อำนวยการ บรรลือชัย ผิวสานต์ พ.ศ. 2551พ.ศ. 2556
10. ผู้อำนวยการ บุญฤทธิ์ รุ่งเรือง พ.ศ. 2556 — พ.ศ. 2561
11. ผู้อำนวยการ วรรณภา ทองสีไพล พ.ศ. 2561 — พ.ศ. 2562
12. ผู้อำนวยการ วีระ เจนชัย พ.ศ. 2562 — ปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°53′28″N 100°41′40″E / 13.891090°N 100.694580°E / 13.891090; 100.694580