พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

อาคารพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ อาคารสถาปัตยกรรมทรงไทยที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองรากุนดา ประเทศสวีเดน สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์เฉลิมฉลองการเสด็จประพาสรากุนดาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [1] ครั้นเสด็จไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศสวีเดน เมื่อปี พ.ศ. 2440

ตัวอาคาร

การก่อสร้างตัวอาคารนั้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2540 ด้วยงบประมาณ 14 ล้านบาท และส่งมอบให้แก่ทางเทศบาลเขตรากุนดาเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ปีถัดมา ตัวอาคารนั้นยาว และกว้าง 10 เมตร สูง 28 เมตร มีเสาทั้งหมด 24 เสา และมีประตูอยู่ 4 ประตู

อ้างอิงแก้ไข

  1. http://news.sanook.com/social/social_127290.php วธ.ฉลองครบรอบ110 ปีร.5เสด็จฯประพาสสวีเดน

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข