รัฐสมาชิกเครือจักรภพแห่งประชาชาติ

ต่อไปนี้คือรัฐสมาชิกเครือจักรภพแห่งประชาชาติเรียงตามชื่อตามภาษาอังกฤษ

สมาชิกแก้ไข

เลขที่เห็นข้างหลังคือ ปีคริสต์ศักราชที่เข้าเป็นสมาชิกเครือจักรภพ

 
  สมาชิกเครือจักรภพแห่งประชาชาติ
  อดีตสมาชิกเครือจักรภพแห่งประชาชาติ (สาธารณรัฐไอร์แลนด์และซิมบับเว)
  ดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษและคราวน์ดีเพนเดนซี (Crown Dependencies)

อดีตสมาชิกแก้ไข

เลขที่เห็นข้างหลังคือระยะเวลาในการเป็นสมาชิกเครือจักรภพ

อดีตรัฐในอารักขาของสหราชอาณาจักรและประเทศเครือจักรภพอื่นแก้ไข

เลขที่เห็นข้างหลังคือ ปีคริสต์ศักราชประกาศเอกราช

ดูเพิ่มแก้ไข