ออสตราเลเชีย

(เปลี่ยนทางจาก ออสตราเลเซีย)

ออสตราเลเชีย (อังกฤษ: Australasia) คือชื่อที่ใช้เรียกภูมิภาคย่อยของภูมิภาคโอเชียเนีย กล่าวคือ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และหมู่เกาะใกล้เคียงในมหาสมุทรแปซิฟิก

แผนที่ออสตราเลเชีย

ผู้คิดคำนี้ขึ้นคือ ชาร์ล เดอ บร็อส (Charles de Brosses) ซึ่งระบุไว้ในหนังสือ ประวัติการสำรวจดินแดนทางใต้ (Histoire des navigations aux terres australes) เมื่อ ค.ศ. 1756 โดยใช้ศัพท์ภาษาละติน หมายถึง "ตอนใต้ของเอเชีย" เพื่อแสดงความแตกต่างจากภูมิภาคพอลินีเชียและมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ยังเพื่อให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนจากภูมิภาคไมโครนีเชียด้วย