แอฟริกาตะวันออก

ภูมิภาคในทวีปแอฟริกา

แอฟริกาตะวันออก เป็นภูมิภาคที่อยู่ทางตะวันออกของทวีปแอฟริกา ซึ่งประกอบไปด้วย 18 ประเทศคือ:

ดินแดนแอฟริกาตะวันออก

มีภูมิอากาศแบบที่สูง คือ อุณหภูมิลดลงตามระดับความสูง ลักษณะพืชพรรณทางธรรมชาติ มีไม้เขตร้อนบริเวณเชิงเขาและที่ราบสูง สูงขึ้นไปมีไม้สกุลสน และต้นไม้จะน้อยลงจนถึงเส้นขอบหิมะที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี