แทนกันยีกา (อังกฤษ: Tanganyika,) หรือชื่ออย่างเป็นทางการในภายหลัง สาธารณรัฐแทนกันยีกา เป็นรัฐเอกราชในแอฟริกาตะวันออกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1961 ถึง ค.ศ. 1964 แทนกันยีกาตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและแอฟริกาเกรตเลกส์ ได้แก่ ทะเลสาบวิกตอเรีย, ทะเลสาบมาลาวี และทะเลสาบแทนกันยีกา ได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรเป็นดินแดนเครือจักรภพในวันที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 1961 กลายเป็นสาธารณรัฐในเครือจักรภพแห่งชาติในปีถัดมาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 1962 ในวันที่ 26 เมษายน ค.ศ. 1964 แทนกันยีกาได้ร่วมกับหมู่เกาะแซนซิบาร์จัดตั้ง สหสาธารณรัฐแทนกันยีกาและแทนซาเนีย และเปลี่ยนชื่อเป็น สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย ในปีนั้น

แทนกันยีกา Tanganyika
สาธารณรัฐแทนกันยีกา

ค.ศ. 1961–ค.ศ. 1964
เพลงชาติมุงกูอีบารีกีอาฟรีกา
สถานะอาณาจักรในเครือจักรภพ
(ค.ศ. 1961 - 1962)
สาธารณรัฐ
(ค.ศ. 1962 - 1964)
เมืองหลวงดาร์ อัส ซัลซาม
ภาษาทั่วไปสวาฮีลี
อังกฤษ
การปกครองระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
(ค.ศ. 1961 - 1962)
สาธารณรัฐ
(ค.ศ. 1962 - 1964)
พระมหากษัตริย์ 
• ค.ศ. 1961 - 1962
สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2
• ค.ศ. 1962 - 1964
จูริอัส ไนรีรี (ประธานาธิบดีแห่งแทนกันยีกา)
ผู้สำเร็จราชการ 
• ค.ศ. 1961 - 1962
ริชาร์ด กอร์ดอน เทิร์นบูล
นายกรัฐมนตรี 
• ค.ศ. 1961 – 1962
จูริอัส ไนรีรี
• ค.ศ. 1962
Rashidi Mfaume Kawawa
ยุคประวัติศาสตร์สงครามเย็น
• เอกราช
9 ธันวาคม ค.ศ. 1961
• สาธารณรัฐ
9 ธันวาคม ค.ศ. 1964
สกุลเงินชิลลิงแอฟริกาตะวันออก
ก่อนหน้า
ดินแดนแทนกันยีกา

เดิมแทนกันยีกาประกอบด้วยอาณานิคมของอังกฤษและเยอรมนีในนามของเยอรมันแอฟริกาตะวันออก (German East Africa) ซึ่งภายหลังอังกฤษนำไปอยู่ใต้อาณัติของสันนิบาตชาติเมื่อ ค.ศ. 1922 ภายหลังเปลี่ยนไปเป็นเขตแดนในความดูแลของสหประชาชาติหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ส่วนอื่นของเยอรมันแอฟริกาตะวันออกกลายเป็นดินแดนในอารักขาของเบลเยียม ในที่สุดก็กลายเป็นประเทศรวันดาและประเทศบุรุนดีในที่สุด

อ้างอิงแก้ไข