แทนกันยีกา (อังกฤษ: Tanganyika,) หรือชื่ออย่างเป็นทางการในภายหลัง สาธารณรัฐแทนกันยีกา เป็นรัฐเอกราชในแอฟริกาตะวันออกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1961 ถึง ค.ศ. 1964 แทนกันยีกาตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและแอฟริกาเกรตเลกส์ ได้แก่ ทะเลสาบวิกตอเรีย, ทะเลสาบมาลาวี และทะเลสาบแทนกันยีกา ได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรเป็นดินแดนเครือจักรภพในวันที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 1961 กลายเป็นสาธารณรัฐในเครือจักรภพแห่งชาติในปีถัดมาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 1962 ในวันที่ 26 เมษายน ค.ศ. 1964 แทนกันยีกาได้ร่วมกับหมู่เกาะแซนซิบาร์จัดตั้ง สหสาธารณรัฐแทนกันยีกาและแทนซาเนีย และเปลี่ยนชื่อเป็น สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย ในปีนั้น

แทนกันยีกา (1961–1962)
สาธารณรัฐแทนกันยีกา (1962–1964)

ค.ศ. 1961–ค.ศ. 1964
สถานะสาธารณรัฐในเครือจักรภพแห่งประชาชาติ
(ค.ศ. 1961–1962)
สาธารณรัฐ
(ค.ศ. 1962–1964)
เมืองหลวงดาร์ อัส ซัลซาม
ภาษาทั่วไปสวาฮีลี
อังกฤษ
การปกครองรัฐพรรคการเมืองเดียวแบบรัฐเดี่ยว
ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแบบระบบรัฐสภา (ค.ศ. 1961–1962)
สาธารณรัฐระบบประธานาธิบดี (ค.ศ. 1962–1964)
ประมุขแห่งรัฐ 
• ค.ศ. 1961–1962
สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2
• ค.ศ. 1962–1964
จูริอัส ไนรีรี (ประธานาธิบดีแห่งแทนกันยีกา)
ผู้สำเร็จราชการ 
• ค.ศ. 1961–1962
ริชาร์ด กอร์ดอน เทิร์นบูล
นายกรัฐมนตรี 
• ค.ศ. 1961–1962
จูริอัส ไนรีรี
• ค.ศ. 1962
Rashidi Mfaume Kawawa
ยุคประวัติศาสตร์สงครามเย็น
• เอกราช
9 ธันวาคม ค.ศ. 1961
• สาธารณรัฐ
9 ธันวาคม ค.ศ. 1964
สกุลเงินชิลลิงแอฟริกาตะวันออก
ก่อนหน้า
ดินแดนแทนกันยีกา

เดิมแทนกันยีกาประกอบด้วยอาณานิคมของอังกฤษและเยอรมนีในนามของเยอรมันแอฟริกาตะวันออก (German East Africa) ซึ่งภายหลังอังกฤษนำไปอยู่ใต้อาณัติของสันนิบาตชาติเมื่อ ค.ศ. 1922 ภายหลังเปลี่ยนไปเป็นเขตแดนในความดูแลของสหประชาชาติหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ส่วนอื่นของเยอรมันแอฟริกาตะวันออกกลายเป็นดินแดนในอารักขาของเบลเยียม ในที่สุดก็กลายเป็นประเทศรวันดาและประเทศบุรุนดีในที่สุด

อ้างอิง แก้