อนุภูมิภาคเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคหรือทวีปที่ใหญ่กว่า และปกติยึดตำแหน่ง ปกติใช้จุดทิศหลักเช่นเหนือหรือใต้ เพื่อนิยามภูมิภาคย่อย

อนุภูมิภาคของสหประชาชาติแก้ไข

 
แผนโลกของสหประชาชาติ สร้างโดยกองสถิติแห่งสหประชาชาติ เพื่อความสอดคล้องทางสถิติและความสะดวก ประเทศหรือพื้นที่หนึ่งจะแสดงในภูมิภาคเดียวเท่านั้น

กองสถิติของสหประชาชาติรับผิดชอบการเก็บรวบรวม ประมวลผลและเผยแพร่สารสนเทศสถิติของสหประชาชาติ[1] ในปี 2542 องค์การฯ พัฒนาระบบภูมิภาคมหภูมิศาสตร์ อนุภูมิภาคและกลุ่มเศรษฐกิจเลือกอื่นเพื่อรายงานความก้าวหน้าสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษทั่วโลก กองสถิติเหล่านี้มีการทบวนเพื่อความมุ่งหมายทางสถิติและใช้ดำเนินการวิเคราะห์ทางสถิติ[2]

UN ว่า การมอบหมายประเทศหรือพื้นที่เข้ากับการจัดกลุ่มดังนี้เป็นไปเพื่อความสะดวกทางสถิติ และไม่ได้ส่อการสันนิษฐานใด ๆ เกี่ยวกับการรวมกันทางการเมืองหรือการรวมกันทางอื่นของประเทศหรือดินแดน[3]

อ้างอิงแก้ไข

  1. "United Nations Statistics Division - About Us". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-09-28. สืบค้นเมื่อ 2018-03-01.
  2. United Nations Statistics Division - Standard Country and Area Codes Classifications
  3. Standard country or area codes and geographical regions for statistical use