แอฟริกาใต้ (ภูมิภาค)

บทความนี้เกี่ยวกับภูมิภาคทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกา สำหรับประเทศทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกา ดูที่ ประเทศแอฟริกาใต้

แอฟริกาใต้ เป็นภูมิภาคที่ประกอบไปด้วยทะเลทรายและทุ่งหญ้าสะวันนา ประกอบไปด้วยฝั่งทะเลและภูเขาสูงประเทศที่อยู่ในภูมิภาคนี้คือ

แผนที่แสดงที่ตั้งของภูมิภาคแอฟริกาใต้

แต่ในบางทีอาจจะรวมถึง

แต่ในขณะเดียวกันภูมิภาคนี้ก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่ล้ำค่าคือ ทองคำขาว เหล็ก เพชร ทองและอีกมากมาย ประเทศที่เจริญมากที่สุดในภูมิภาคนี้คือ ประเทศแอฟริกาใต้[ต้องการอ้างอิง] อีกทั้งในภูมิภาคนี้ยังมีประเทศที่ปกครองโดยระบอบกษัตริย์ถึง 2 ประเทศด้วยกันคือ ประเทศเลโซโทและประเทศเอสวาตีนี

อ้างอิงแก้ไข