แอฟริกาใต้ (ภูมิภาค)

ภูมิภาคในทวีปแอฟริกา

แอฟริกาใต้ เป็นภูมิภาคในทวีปแอฟริกาที่ประกอบไปด้วยทะเลทรายและทุ่งหญ้าสะวันนา ประกอบไปด้วยฝั่งทะเลและภูเขาสูงประเทศที่อยู่ในภูมิภาคนี้คือ

แผนที่แสดงที่ตั้งของภูมิภาคแอฟริกาใต้

แต่ในบางทีอาจจะรวมถึง

แต่ในขณะเดียวกันภูมิภาคนี้ก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่ล้ำค่าคือ ทองคำขาว เหล็ก เพชร ทองและอีกมากมาย ประเทศที่เจริญมากที่สุดในภูมิภาคนี้คือ ประเทศแอฟริกาใต้[ต้องการอ้างอิง] อีกทั้งในภูมิภาคนี้ยังมีประเทศที่ปกครองโดยระบอบกษัตริย์ถึง 2 ประเทศด้วยกันคือ ประเทศเลโซโทและประเทศเอสวาตินี

อ้างอิง แก้ไข